TeamAlert - Alcohol en Drugs - StreetTalk - Eigen licentie (12)

StreetTalk

Jongeren in Nederland vormen een belangrijke risicogroep in het verkeer: in vergelijking met andere leeftijdsgroepen vallen er veel ernstig verkeersgewonden onder jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 24 jaar. Bij het project StreetTalk worden jongeren bewust gemaakt van de gevaren van verschillende risicogedragingen en hun eigen verantwoordelijkheden in het verkeer.

Tijdens StreetTalk worden de voorlichtingsmedewerkers van TeamAlert opgesplitst in drie teams: een videoteam, virtual reality team en een roulette team. Het videoteam benadert groepen vrienden. Jongeren worden voor de camera geconfronteerd met vragen en stellingen over actuele onderwerpen rondom verkeersveiligheid, zoals alcohol in het verkeer.

Het virtual reality team laat jongeren in een veilige omgeving  de risico’s van alcohol in het verkeer ervaren. Via een virtual reality bril maken ze een korte autorit waarin de effecten van het gebruik van alcohol verwerkt is: tunnelvisie en wazig zicht. Het team van voorlichtingsmedewerkers gaat vervolgens met jongeren in gesprek over de risico’s en gevaren van alcohol in het verkeer.

Tijdens het roulettespel gaan jongeren een deal aan met zichzelf om in bepaalde situaties, die zij ervaren als moeilijk, nuchter te blijven. Dit doen zij door hun ‘dan blijf ik nuchter’ fiche in te zetten op hun eigen persoonlijk moeilijke situatie. Het achterliggende gedragsmechanisme is een implementatie-intentie. Dit wil zeggen; wanneer jij een deal aangaat om in deze specifieke situatie nuchter te blijven, de kans groot is dat de desbetreffende jongere het gewenste gedrag vertoont en dus in dit geval nuchter blijven.

Uit onderzoek van TeamAlert blijkt dat jongeren nieuwe kennis hebben opgedaan door deelname aan StreetTalk. Met name de informatie over het toegestane promillage alcohol op de fiets en in de auto, verkeersboetes en het aantal ongevallen onder jongeren zijn hen bijgebleven. Deelnemers zijn door StreetTalk meer gaan nadenken over hun rol in het verkeer.

Vorig jaar besloten we toch te drinken ondanks dat we met de auto waren. Toen hebben we in de auto geslapen. Dat was zo vervelend dat we nu altijd een Bob regelen.
Volendammer Kermis Student, 2017
Shout-out naar TeamAlert, nu ga ik veilig naar huis!
PrO Erasmus Almelo Scholier, 2018