Witte Waas

Uit onderzoek van TeamAlert uit 2017 is gebleken dat ruim 68% van de jongeren denkt dat het drugsgebruik de afgelopen vijf jaar is toegenomen. Hiervan ervaart 71.6% van de jongeren het gebruik van drugs in hun eigen omgeving. Ook combineert 6 op de 10 drugs gebruikende uitgaanders wel eens drugs met elkaar en/of met alcohol. Gecombineerd drugsgebruik, of alcohol in combinatie met drugs, vergroot de kans op een ernstig ongeval maar liefst 20 tot 200 keer. Bron: SWOV, 2015. Jongeren zijn hierbij een risico- doelgroep: ze gaan graag uit en experimenteren met drugs en/of alcohol. Daarnaast hebben jongeren weinig kennis over de gevaren van drugs in het verkeer.

Tijdens de Witte Waas maakt TeamAlert jonge festivalbezoekers (16-24 jaar) bewust van de gevaren van drugs, in combinatie met alcohol, in het verkeer. De Witte Waas is de wazige gemoedstoestand waarin je verkeert als je drank en/of drugs gebruikt. Op festivals spreken voorlichtingsmedewerkers feestende jongeren hierover aan. Doel is dat jongeren het vanzelfsprekend vinden dat de bestuurder nuchter is en dat ze afspreken om veilig thuis te komen. Door vrienden te betrekken in het gesprek wordt ingespeeld op het sociale aspect: groepsdruk, de sociale norm en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een veilige terugreis

Het Witte Waas project bestaat uit twee onderdelen: Vraag de Haas en de Witte Waas tent. Bij het mobiele onderdeel Vraag de Haas staat het delen van kennis en het bespreken van de sociale norm centraal. De deelnemers van Vraag de Haas ontvangen een flyer met feiten, fabels, informatie over drugs en veilige handelingsalternatieven.

In de tent doorlopen de jongeren een route waarbij er wordt ingespeeld op verschillende gedragsmechanismen. Eerst gaan de uitvoeringsmedewerkers het gesprek aan met de jongeren om te achterhalen hoe zij thuiskomen. Bij een onveilige manier hebben ze een gesprek in de tent met de ‘mad hatter’, die hen overtuigd op een veilige manier thuis te komen. De mad hatter maakt daarbij onder andere gebruik van de sociale norm en kennisoverdracht. De jongeren gaan vervolgens een fysieke deal aan om hun voornemen voor het goede gedrag te bekrachtigen. Ten slotte is er een foto moment, waarmee jongeren laten zien dat ze veilig thuiskomen. De fotobox stuurt automatisch de gemaakte foto via mail naar de jongeren toe en print direct een fysieke foto uit. Deze foto dient als herinnering en als beloning voor de gemaakte deal.

Waar is de haas? Goed bezig TeamAlert.
Harmony Hardcore Festival, juni - 2017
I love the Netherlands and the fact they have people like you at festivals.
Heaven Open Air Festival, mei- 2018