TeamAlert - Beginnend Bestuurder - Autorijden (1)

Beginnende bestuurders

  • Jonge automobilisten (18 - 24 jaar) zijn naar verhouding vaker bij een dodelijk ongeval betrokken dan oudere, ervaren automobilisten. Bron SWOV
  • Het (dodelijk) ongevalsrisico van jonge bestuurders is ruim vijf keer zo hoog als voor bestuurders tussen de 30-59 jaar. Bron: SWOV
  • Het risico voor een (dodelijk) ongeval bij jonge mannelijke bestuurders is zelfs tien keer zo hoog. Bron: SWOV
TeamAlert maakt met haar projecten en (online) activiteiten jongeren bewust van de gevaren die zij lopen in het verkeer als beginnende gemotoriseerde bestuurder. Daarnaast zet TeamAlert zich met de communicatie van het project 2toDrive in om zo veel mogelijk jongeren tot hun 18e jaar onder begeleiding van een coach rijervaring op te laten doen in het verkeer.

Aanleiding
Het hoge risico dat jonge automobilisten lopen ontstaat door een aantal factoren: allereerst door het gebrek aan ervaring van beginnende bestuurders. Vaak schiet deze groep nog tekort in hogere orde vaardigheden zoals gevaarherkenning en afstemming van het risico op hun eigen kunnen. Ten tweede hangt het hoge risico van jonge bestuurders samen met factoren die gerelateerd zijn aan leeftijd. Jonge bestuurders kunnen risico’s lastig inschatten en consequenties niet goed overzien. Daarnaast zijn zij gevoeliger voor groepsdruk. Dit uit zich in risicogedragingen als rijden onder invloed, afleiding in het verkeer of snelheidsoverschrijdingen.

Projecten
TeamAlert zet al geruime tijd haar projecten en activiteiten in die zich richten op te weinig ervaring onder jonge bestuurders van 15 tot 18 jaar. TeamAlert bereidt op dit moment haar portfolio uit met een project voor de jonge bestuurder in de leeftijd van 18 tot en met 24 jaar, gericht op het gebrek aan rijervaring. Daarbij heeft TeamAlert de afgelopen jaren een steeds sterkere behoefte aan een interventie dat zich richt op snelheid. Het blijkt namelijk dat vooral jonge mannen, zeker als ze vergezeld worden door mannelijke passagiers van hun leeftijd, vaak de snelheidslimiet overschrijden. Bij één op de drie dodelijke verkeersongelukken speelt te hoge snelheid een doorslaggevende rol. In 2018 wordt een project ontwikkeld voor dit risicogedrag. Voor meer informatie over de nieuw te ontwikkelen projecten, kan contact op worden genomen met Lieke Kreuzberg.

Beginnende bestuurders

Bekijk onze projecten
Delen gaat nooit vervelen

Waarom
TeamAlert?!

Voor en door jongeren

Positieve gedragsverandering

Projecten van A tot Z geregeld

Blijf op de hoogte Schrijf je in voor de nieuwsbrief