TeamAlert - Veilig fietsgedrag - Fietsfix - Eigen licentie (1)

FietsFix op de UIT

Het risico op een ongeval is voor jongeren ongeveer drie keer zo groot als voor de ervaren verkeersdeelnemer. Jongeren zijn daarmee een belangrijke risicogroep in het verkeer. Met het project 'FietsFix' wil TeamAlert leerlingen bewuster maken van de risico’s die zij lopen in het verkeer.