TeamAlert - Veilig fietsgedrag - Fietsfix - Eigen licentie (6)

FietsFix op TU Delft

De fiets is hét vervoermiddel voor de student, alleen laat de veiligheid ervan nog wel eens te wensen over. 86% van alle studenten gebruikt de fiets meerdere keren per week. Echter geeft meer dan de helft aan dat zijn of haar fiets niet helemaal in orde is. Tijdens FietsFix wil TeamAlert studenten ervan bewust maken dat het belangrijk is een fiets te gebruiken die technisch in orde is en licht heeft.