The Battle (24).jpg

Kruispunt-S op het Groevenbeek Christelijk College

Het risico op een ongeval is voor jongeren van 12 tot 18 jaar ongeveer drie keer zo groot als voor de gemiddelde verkeersdeelnemer. Jongeren zijn daarmee een belangrijke risicogroep in het verkeer. Met het project Kruispunt-S wil TeamAlert leerlingen bewuster maken van de risico’s die zij lopen in het verkeer.