TeamAlert-studioflits-eigenlicentie

StudioFlits! op ISW - Lage Woerd 2

Het risico op een ongeval is voor jongeren van 12 tot 18 jaar ongeveer drie keer zo groot dan voor de ervaren verkeersdeelnemer. Jongeren zijn daarmee een belangrijke risicogroep in het verkeer. Met het project 'Studio Flits!' wil TeamAlert leerlingen bewuster maken van de risico’s die zij lopen in het verkeer.