Verdovende middelen Witte Waas Haas TeamAlert.jpg

Witte Waas op Indicator

Het risico op een ongeval is voor jongeren van 12 tot 18 jaar ongeveer drie keer zo groot als voor de ervaren verkeersdeelnemer. Jongeren zijn daarmee een belangrijke risicogroep in het verkeer. Met het project 'Witte Waas' wil TeamAlert mensen bewuster maken van de risico’s die zij lopen in het verkeer.