DSC09548.JPG

Your Message op Chr. SGM Groene hart

Onderzoek van SWOV wijst uit dat jongeren een kwetsbare groep zijn in het verkeer. Daarnaast raken jongeren steeds vaker betrokken bij (ernstige) verkeersongevallen. Met het project Your Message wil TeamAlert jongeren bewuster maken van de risico’s die zij lopen in het verkeer.