person-holding-pen-2058152.jpg
Jongeren aan het woord Gastblog van Daphne Maczolleck

Wat je als student moet weten over contracten

Je kent het wel, je gaat aan de slag bij een nieuwe werkgever en krijgt gelijk een contract onder je neus dat net een woordpuzzel lijkt. Er staan een hoop verwarrende dingen in waarvan je je op dat moment afvraagt: wanneer heb ik dit geleerd op school?! Omdat wij dat ook niet meer precies wisten, hebben we het voor je uitgezocht. In deze blog vertellen we je over de vijf dingen die je moet weten over contracten.

1. Cao

Cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. In deze arbeidsovereenkomst staan afspraken over salaris, toeslagen, werktijden, vakantie, scholing en pensioen. De afspraken die in een cao staan, worden gemaakt tussen één of meerdere vakbonden, werkgeversorganisaties en werkgevers. Zo'n overeenkomst kan worden opgesteld voor één bedrijf, maar ook voor een hele sector.

2. Contracten

Als je eenmaal aan de slag gaat bij een nieuwe werkgever, of als jouw contract is verlopen, krijg je hoogstwaarschijnlijk één van de volgende drie contracten voor je neus: nulurencontract, tijdelijk contract of vast contract. Omdat het soms lastig is om te weten wat een bepaald contract inhoudt, hebben we het hier samengevat.

  • Nulurencontract

Een nulurencontract is bijna hetzelfde als elk ander arbeidscontract. Er is maar één belangrijk verschil: in dit contract staat niet een vast aantal uren dat je moet werken. Jouw werkgever roept je op als hij of zij extra hulp nodig heeft. Daardoor kun je bijvoorbeeld de ene week 20 uur werken, terwijl je de week erop maar 4 uur werkt. Dit zorgt voor veel vrijheid, maar het is helaas wel zo dat je niet uitbetaald krijgt als je niet ingepland wordt of ziek bent.

  • Tijdelijk contract

Een tijdelijk contract is een contract voor een bepaalde tijd. Dat betekent dat er een einddatum is waarop jouw contract afloopt. Vaak is dit na zes maanden of een jaar. Heb jij zo'n tijdelijk contract? Dan heb je dezelfde arbeidsvoorwaarden als iemand met een vast contract. Dus net als bij een vast contract, kan het tijdelijk contract bijvoorbeeld ook niet zomaar tussentijds (voor de einddatum) beëindigd worden. En als jouw leidinggevende het tijdelijke contract niet beëindigt voor de laatste maand van het contract, wordt deze automatisch verlengd.

  • Vast contract

Een vast contract is een contract voor onbepaalde tijd. Dat betekent dat het contract pas afloopt als jij ontslag neemt of als je werkgever het contract beëindigt. Dat beëindigen kan uiteraard niet zomaar: jij en jouw werkgever moeten je aan vooraf gemaakte afspraken houden over het ontslag.

3. Concurrentiebeding

In een contract staan soms ook afspraken over jouw werk na jouw loopbaan bij het bedrijf. Dit is het concurrentiebeding. Dit beding is alleen bindend als het opgenomen is in het contract. Het kunnen afspraken zijn over het soort werk dat je bij een toekomstige werkgever gaat doen, over de concurrenten waar je niet bij in dienst mag treden of de regio waarin je een nieuwe baan vindt. Het is niet zo dat al deze voorbeelden altijd in jouw concurrentiebeding staan.

4. Werkgeversverklaring

Een werkgeversverklaring is een document waarin jouw werkgever alle details vermeldt over jouw inkomen: wat verdien je op jaarbasis? Welk bedrag staat er maandelijks op je loonstrook? De bank kan aan de hand van deze verklaring zien of jij een bepaalde hypotheek of huur kan betalen. Goed om te weten: je hebt niet altijd een werkgeversverklaring nodig. Als je een huis huurt, hoeven verhuurders er namelijk niet verplicht om te vragen voordat ze akkoord gaan.

5. Ontslag

Er zijn een aantal verschillende redenen voor ontslag, daarom leggen we hier de meest voorkomende redenen voor ontslag uit.

  • Je contract eindigt van rechtswege

Als je een contract voor bepaalde tijd hebt, loopt jouw dienstverband op de einddatum van het contract af. Als jouw contract om deze of andere redenen niet wordt verlengd, blijf je werken totdat je contract afloopt. Een maand voor de einddatum van het contract moet jouw leidinggevende met je besproken hebben of je mag blijven of niet.

  • Beëindiging met wederzijds goedvinden

Ontslag met wederzijds goedvinden betekent dat jouw werkgever afscheid van je wil nemen en jij daarmee instemt. Samen maken jullie afspraken over de afhandeling. Bijvoorbeeld over de datum van je laatste werkdag of over een ontslagvergoeding.

  • Ontslag op staande voet

Als je op staande voet ontslagen wordt, heb je het bont gemaakt. Je hebt bijvoorbeeld gestolen, fraude gepleegd of bent dronken op het werk verschenen. Ontslag op staande voet betekent dat je contract per direct stopt en je niet meer mag komen werken. Je hebt dan ook geen recht meer op loon. Om op staande voet ontslagen te kunnen worden, moet de reden of oorzaak te bewijzen zijn. Vaak wordt er een dossier opgebouwd waarin staat waarom je precies ontslagen wordt en welke stappen het bedrijf heeft ondernomen om jou aan boord te houden.

  • Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Als het financieel niet goed gaat met het bedrijf waar je werkt, kun je om die reden ontslagen worden. Jouw werkgever moet dan een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV en het ontslag goed kunnen onderbouwen.

  • Ontslag bij faillissement

Als het bedrijf diep in de schulden zit en deze niet meer kan betalen, kan de rechtbank jouw werkgever failliet verklaren. Dit betekent helaas het ontslag van alle werknemers.

Deze blog is geschreven door gastblogger Daphne Maczolleck. Lijkt het jou ook leuk om af en toe een artikel voor onze website te schrijven of heb je hier vragen over? Stuur een mailtje naar cherelle@teamalert. Wil je graag in gesprek voor persoonlijke steun of advies? Dan kun je terecht bij de Kindertelefoon

Share dit!