TeamAlert_afleiding_enige auto.jpg

Verkeer onveiliger tijdens corona, hoe dan?

Door de coronamaatregelen is het rustiger op de weg en neemt het aantal ongelukken af, maar toch wordt het er niet veiliger op. Bij de ongelukken raken gemiddel meer mensen gewond of zijn er meer dodelijke slachtoffers, blijkt uit recente ongevallencijfers van de politie en ICT-bedrijf VIA. TeamAlert is geschrokken van deze cijfers.

AANTAL ONGELUKKEN GEHALVEERD

De cijfers zijn op een rijtje gezet door verkeerskundig ICT-bedrijf VIA en de politie. Sinds de invoering van de coronamaatregelen verdwenen de files van de wegen en halveerde het aantal ongevallen ten opzichte van het gemiddelde in de jaren 2017-2019. Het aantal gewonden en doden per ongeval stijgt tijdens de coronaperiode. Er zijn 14% meer slachtoffers per ongeval dan in dezelfde periode in 2017-2019.

OPVALLENDE TOENAMES

Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de cijfers tijdens de coronaperiode en de 'normale' periode (in 2017 t/m 2019). Landelijk projectleider Infrastructuur Paul Broer ziet wel wat opvallende zaken. ‘Je ziet een toename van slachtoffers onder fietsers en voetgangers en ook kinderen. Dat gebeurde in de periode dat het gemotoriseerde verkeer enorm terugviel en tegelijkertijd kinderen veel meer gingen buiten spelen. Je zag ook dat meer mensen gingen fietsen.’ 

Elk jaar zijn er in het voorjaar, als het weer mooi weer wordt, tijdens weekenden meer ongevallen met motorrijders. ‘Ook dat zien we dit jaar terug’, zegt Broer. ‘Nu nog meer dan vorig jaar.’ De projectleider merkt ook op dat er meer ongelukken zijn met bestelauto’s. ‘Dat is ook verklaarbaar, mensen bestellen immers nu meer online en dus maken de bestelauto’s nog meer kilometers dan normaal.’

RUSTIGE WEG, HARDER RIJDEN?

Ook onder de groep jonge automobilisten is het aantal ongelukken gestegen. ‘In de leeftijd 18 tot 20 jaar is een bijzondere stijging’, zegt Broer. ‘In diezelfde leeftijdsgroep zagen we eerder een toename van het aantal invorderingen van rijbewijzen na extreme snelheidsovertredingen. Misschien grijpt een deel van die groep de rustige wegen aan om hard te gaan rijden. Heel gevaarlijk; de kans dat het misgaat, is zeker aanwezig.’

Dit is een zorgwekkende conclusie. De coronamaatregelen zijn geen vrijbrief om de openbare weg als racebaan te gebruiken. Iedereen moet zich altijd aan de verkeersregels houden, ook al is het rustig op de weg. Momenteel is TeamAlert bezig met het ontwikkelen van een online 'Corona in het verkeer'-veiligheidscampagne. Deze campagne moet jongeren bewust maken van de gevaren in het verkeer tijdens deze coronatijd. De campagne wordt op vrijdag 29 mei gelanceerd.

Houd jezelf bezig Word lid van ons jongerenpanel!
Sharing is caring