Drugstest

  1. Home
  2. Voor jongeren
  3. Rij drugsvrij
  4. Drugstest

De politie controleert op de weg of er met drugs op wordt gereden. Ze kunnen je vragen te stoppen als ze denken dat je drugs gebruikt hebt. Je moet dan meewerken aan een drugstest. Dat kan via een speekseltest of een test van je zicht, spraak en motoriek. Hoe dit precies werkt lees je hier. 

Q: Is rijden onder invloed van drugs toegestaan?

A: Nee. Het is verboden om onder invloed van drugs aan het verkeer deel te nemen.

Q: Wat is er veranderd sinds 1 juli 2017?

A: Per 1 juli 2017 gelden er wettelijke limieten voor het gebruik van drugs in het verkeer. Het gaat hierbij om de stoffen: amfetamine, methamfetamine, cocaïne, MDMA, MDEA, MDA, cannabis, heroïne, morfine, GBL (andere vorm van GBL) en 1,4-butaandiol. Worden deze wettelijke limieten overschreden, terwijl er aan het verkeer wordt deelgenomen, dan is dit strafbaar. Voor overige drugs blijft in het algemeen gelden dat het rijden onder invloed ervan niet is toegestaan. Hetzelfde geldt ook voor het rijden onder invloed van geneesmiddelen.

Q: Wanneer kan ik na drugsgebruik weer rijden?

De gemiddelde tijd dat je moet wachten voordat je weer mag rijden is afhankelijk van verschillende factoren, zoals lichaamsgewicht, kwaliteit van de drug en de mate waarin je gebruikt. Het is daarom nu nog onmogelijk om heel specifiek aan te geven wanneer iemand weer kan en mag rijden. Hieronder vind je per drug een inschatting wanneer je weer de weg op mag. Eén nachtje slapen is dus niet altijd genoeg...

  • XTC➡ 16 tot 40 uur per dosis. Bij meermalig doseren: 19 tot 58 uur.
  • Speed➡ 10 tot 20 uur bij eenmalig roken, spuiten of snuiven. Bij slikken: 15 tot 25 uur. Bij zwaar, meermaals gebruik: 16 tot 40 uur per dosis.
  • Cocaïne➡ 3 tot 4 uur. Bij zwaar gebruik en/of herhaaldelijk doseren: enkele uren langer.
  • GHB➡ 4 tot 8 uur. Bij zware verslaving: altijd positief.
  • Hasj/Wiet➡ 6 tot 8 uur. Bij vaak blowen veel meer dan 8 uur.

Q: Gelden de nieuwe regels ook voor bestuurders die een drug als geneesmiddel gebruiken?

A: De nieuwe wetgeving maakt momenteel nog geen onderscheid tussen medicinale drugsgebruikers en verkeersdeelnemers die om andere redenen drugs tot zich nemen. Vanaf 1 juli, geldt er – net zoals nu al het geval is – geen uitzondering voor medicinale drugsgebruikers, ook niet wanneer zij bij een aanhouding een medische verklaring (kunnen) overleggen.

Q: Welke sanctie(s) staat er op het rijden onder invloed van drugs?

A: Het Openbaar Ministerie kan bij de rechter een geldboete van maximaal €21.750,- en/of een gevangenisstraf van maximaal een jaar eisen voor overtreding van deze wet. Daarnaast kan er, vanaf de tweede veroordeling, overgegaan worden tot een rijontzegging van maximaal vijf jaar.

Q: Hoe wordt drugsgebruik gemeten?

A: Er zijn bij het staande houden van een bestuurder twee manieren om te controleren of er drugs zijn gebruikt: een speekseltest en/of een onderzoek van je zicht, spraak en motoriek. Een speekseltest laat snel en eenvoudig zien of er drugs zijn gebruikt. Is die test positief, dan vraagt de politie de verdachte om medewerking aan een bloedonderzoek. Het afgenomen bloed stuurt de politie naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) of andere laboratoria in Nederland. Hier wordt onderzocht of en welke hoeveelheden meetbare stoffen er in het bloed zitten. Het bewijs voor het overschrijden van de limieten wordt geleverd door de uitslag van het bloedonderzoek.

Q: Welke soorten drugs meet de speekseltester?

A: De stoffen THC, cocaïne, amfetamine-achtige stoffen en opiaten zoals morfine en heroïne kunnen door de speekseltest getraceerd worden.

Q: Wat gebeurt er als de speekseltest positief is?

A: Bij een positieve speekseltest volgt altijd een vervolgonderzoek, bestaande uit een bloedonderzoek.

Q: In welke verkeerssituaties kan de politie de speekseltest inzetten?

A: De speekseltest kan worden ingezet en uitgevoerd, zodra de politie een aanwijzing heeft dat er drugs zijn gebruikt. Dit kan bijvoorbeeld ingegeven worden door bepaalde uiterlijke kenmerken.

Q: Mag een bestuurder weigeren mee te werken aan een speekseltest?

A: Nee, wanneer een bestuurder aan een speekseltest onderworpen wordt, is hij verplicht om daaraan mee te werken. Doet hij dit niet, dan kan hem verplicht worden om medewerking te verlenen. Mocht hij dan alsnog weigeren, dan wordt daarvoor proces-verbaal opgemaakt.

Q: Is de speekseltest betrouwbaar?

A: De speekseltest is zeer betrouwbaar, maar tegelijkertijd een voorlopig selectiemiddel om te bepalen of (verder) bloedonderzoek nodig is.

Q: Wat gebeurt er met de uitslag van het onderzoek?

A: Zowel de uitslagen van de speekseltest als de test van zicht, spraak en motoriek, en de bloedanalyse worden opgenomen in het proces-verbaal dat de politie opstelt in het geval van rijden onder invloed. Vervolgens zal de bestuurder schriftelijk over de uitkomst hiervan geïnformeerd worden.

Q: Kun je de uitkomst van een drugstest beïnvloeden?

A: Dat is niet mogelijk, ondanks ideeën dat je met behulp van bepaalde trucjes stoffen zelfstandig kunt afbreken. Echter, drugs moeten door je lichaam afgebroken worden (en dit proces kun je niet versnellen). 

Q: Wat kan de verdachte doen als hij het niet eens is met de uitslag van het bloedonderzoek?

A: In gevallen waarbij de verdachte het oneens is met de uitslag van het bloedonderzoek, heeft deze het recht om een ‘tegenonderzoek’ uit te laten voeren. Dit tegenonderzoek moet binnen twee weken na de bekendmaking van de uitslag zelfstandig geregeld worden en ook zelf door de verdachte betaald worden. Daarnaast dient het laboratorium (dat ook zelf door de verdachte moet worden aangeschreven) geaccrediteerd te zijn.

Q: Wanneer worden de kosten van het tegenonderzoek vergoed?

A: Mocht uit het tegenonderzoek blijken dat het drugsgebruik lager was dan de toegestane (en wettelijk vastgestelde) grenswaarden, kan er door de rechter bepaald worden dat de kosten van het tegenonderzoek niet voor rekening van de verdachte zijn. Echter, in het geval van een laboratorium dat niet aan de gestelde eisen voldoet, worden deze kosten niet vergoed.

Heb jij toch nog vragen na het lezen van dit artikel? Stel ze via Instagram (@teamalertnl).

Maak je je zorgen over je eigen gebruik of dat van een ander? Neem dan voor advies contact op met een instelling voor alcohol- en drugsproblemen bij jou in de buurt of bel de Drugs Infolijn: 0900 – 1995. https://www.drugsinfo.nl/voor-mij-hulp

Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die er voor zorgen dat wij de website beter kunnen afstemmen op jouw zoekgedrag en voorkeuren.