TeamAlert - Alcohol en Drugs -Drugsgebruik jongeren TeamAlert -
Algemeen Overleg Verkeersveiligheid

Algemeen Overleg Verkeersveiligheid

Woensdag 5 februari is er in Den Haag flink gedebatteerd over verkeersveiligheid. Lees hieronder de samenvatting van het Algemeen Overleg Verkeersveiligheid en welke toezeggingen er zijn gedaan door minister Cora van Nieuwenhuizen.

 

RIjden onder invloed

In het Algemeen Overleg Verkeersveiligheid zijn belangrijke punten aangesneden. VVD-Kamerlid Remco Dijkstra vroeg tijdens het overleg of er nieuw onderzoek gedaan zou worden naar alcohol en drugs in het verkeer. TeamAlert is toen vaak genoemd door minister Cora van Nieuwenhuizen. “Ik ben ontzettend blij met wat TeamAlert doet met onderzoek en jongeren. Hoe krijgen we daar de knop om?”, vraagt minister Van Nieuwenhuizen zich hardop af. “Dat ze gewoon gaan zien dat het oerdom is en dat je dat niet moet doen.”

De minister heeft toegezegd op het breed in kaart brengen van wat nodig is om goed onderzoek te doen naar drugsgebruik in het verkeer.

 

Helmplicht voor snorfietsers

Een ander punt is de helmplicht voor snorfietsers. In Amsterdam is een pilot uitgevoerd: snorfietsers moesten een helm dragen en gaan rijden op de rijbaan.

De gemeente Amsterdam heeft het experiment geëvalueerd. Een opvallende ontwikkeling is dat er veel snorfietsers zijn gestopt met het gebruiken van dit vervoersmiddel. Hier komt nog een breder onderzoek en aanvullende evaluatie voor.

Ook was er twijfel over de representativiteit van het onderzoek. Amsterdam verschilt te erg van andere steden en dorpen in Nederland.

Daarom komt er voor dit wetsvoorstel een internetconsultatie. Online kunnen mensen dan hun mening geven over de helmplicht voor snorfietsers en mogen ze feedback leveren. Deze input gaat vervolgens naar de Tweede Kamer om vervolgens door Kamerleden weer over gedebatteerd te worden. De uitkomst hiervan laat zich mogelijk wachten tot na de zomer.

 

E-step

Een ander besproken punt op twee wielen in het overleg, is de elektrische step. Deze e-steps zijn in Nederland verboden, maar D66 ziet hier een mogelijkheid om de brommer te vervangen. Volgens de partij is dit duurzamer en daarmee een beter alternatief.

Minister Van Nieuwenhuizen liet weten dat verkeersveiligheid boven innovatie staat. In Nederland zijn er nog geen veiligheidseisen voor de e-step. Dit is waarom er een hackathon, een evenement waar jonge innovators creatief en innovatief nadenken over een bepaald thema, in maart wordt georganiseerd. De hoofdvraag van de hackathon is: ‘wanneer is de e-step veilig?’. Aan de hand hiervan wordt een veiligheidskader opgesteld.

 

Matrixborden

CDA heeft initiatief genomen om de maximumsnelheid te tonen op de matrixborden boven de snelwegen. 60% van de matrixborden is geschikt om de snelheid met een rode rand eromheen (zoals een verkeersbord) te tonen, maar 40% blijkbaar nog niet. Dit is nodig vanwege het Verdrag van Wenen, dat heeft besloten dat er geen vaste snelheden op matrixborden mogen worden getoond zonder rode rand. CDA vroeg zich af of er een pilot kan kom om de snelheid op de matrixborden te laten zien en welk op welk wegdeel de pilot kan worden uitgevoerd.

De minister gaf aan dat de matrixborden in Nederland worden omgebouwd om toch een rode rand te laten zien, dat is nu nog een overgangsfase.

 

Maximum snelheid binnen de bebouwde kom

GroenLinks kaartte in het overleg de maximum snelheid binnen de bebouwde kom aan. Op dit moment is 50km/u de norm en 30km/u de uitzondering. In het kader van verkeersveiligheid, ziet de partij dit graag andersom.

Minister Van Nieuwenhuizen benoemt dat hiervoor lokale democratie geldt. De gemeente mag zelf bepalen wat de maximum snelheid is binnen de bebouwde kom.

 

Telefoonhouder

De telefoonhouder is ook besproken. Partij 50Plus is stellig: het gebruik van de telefoon in de telefoonhouder op de fiets of in de auto is nog steeds gevaarlijk. Met de houder ga je afleiding niet tegen. De partij vroeg in het debat om meer informatie en duidelijkheid.

De minister antwoordde: “Je kunt daar ook nu al voor beboet worden, als je echt bezig bent op je apparaat. […] Het verbod op het vasthouden van je telefoon is daar bij gekomen, maar er zitten natuurlijk wel grenzen aan wat je kunt handhaven. Iets één keer aanraken, is eigenlijk niet uit te sluiten, want dat doe je met andere dingen in de auto ook. Vandaar dat dat het verschil is. Daarom vind ik het belangrijk om nog een keer MONO te onderstrepen.”

De minister gaat verder over MONO-zakelijk; werkgevers moeten de norm ook duidelijk maken bij werknemers: achter het stuur ben je niet met werk bezig, lees en verstuur je geen berichten. Tim Coronel, coureur en ambassadeur van MONO-zakelijk, stimuleert werkgevers om dit te doen.

Verder wil de minister dat autoverzekeraars en leasemaatschappijen ook verantwoordelijkheid nemen om de MONO-campagne groter te maken.

SWOV doet ieder jaar onderzoek naar afleiding in het verkeer. Gebruik van de telefoon in de houder is ook een onderzoeksonderwerp.

 

Fietsverlichting

50Plus vroeg ook naar kwaliteitseisen voor fietsverlichting. Zij willen dat fietsverlichting beter en daarmee veiliger wordt.

Rijwiel en Automobiel Industrie gaat kijken welke bedrijven een keurmerk krijgen voor goede fietsverlichting. Op dit moment komen vier marktpartijen in aanmerking voor dit keurmerk, RAI wil dit uitbreiden. Ook lanceert het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat weer de campagne voor fietsverlichting later dit jaar. Wellicht dat de twee gecombineerd worden.

 

Wegafscheiding provinciale weg

Op dit moment zijn er op weinig provinciale wegen wegafscheidingen. Hierdoor zie je dat er veel gevaarlijke situaties ontstaan. PVV staat erop dat er wordt geïnvesteerd in een fysieke rijbaanafscheiding, zoals een vangrails.

Rijkswaterstaat gaat onderzoek doen naar nieuwe middenweggeleiding op provinciale wegen.

 

Toezeggingen

Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft diverse toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg:

  • De Kamer ontvangt voor de zomer de outline van het nationaal kader voor licht gemotoriseerde voertuigen.
  • Minister van Nieuwenhuizen gaat in gesprek met deskundigen en de Europese Commissie over de rol van de SUV’s met betrekking tot de verkeersveiligheid en informeert de Kamer hierover.
  • Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de beperkingen van matrixborden en de Kamer wordt voor de zomer geïnformeerd over welk wegdeel voor de pilot in aanmerking komt. Voor het volgende Algemeen Overleg is de Kamer geïnformeerd over het tijdpad..
  • De minister gaat breed in kaart brengen wat nodig is om goed onderzoek te doen naar drugsgebruik in het verkeer.

 

Benieuwd naar wat minister Van Nieuwenhuizen nog meer heeft gezegd over alcohol en drugs in het verkeer? Kijk dan het korte fragment hieronder.

 

DELEN GAAT NOOIT VERVELEN!