Arbeidsinspectie wil verbod op vijftienjarige maaltijdbezorgers

Sinds de intrede van de elektrische bezorgfiets hebben duizenden Nederlandse jongeren een bijbaan als maaltijdbezorger. De Arbeidsinspectie stelt dat het werk te veel risico’s met zich meebrengt, met name voor jongeren onder de zestien jaar. Daarom gaf de inspectie twee weken geleden advies aan het kabinet: een verbod op maaltijdbezorgen voor deze leeftijdsgroep.

 

Arbeidsvoorwaarden

Een bijbaantje is volgens de wet toegestaan vanaf vijftien jaar. In schoolweken mogen vijftienjarige jongeren niet voor 07:00u ’s ochtends en na 19:00u ’s avonds werken. Ook mogen ze niet meer dan twee uur per dag en maximaal twaalf uur per week werken.

De inspectie heeft geconstateerd dat horecabedrijven met eigen bezorgers zich vaak niet aan de regels houden. Het ontbreekt hen vaak aan kennis over wat wettelijk is toegestaan, schrijft de inspectie.

 

NLVVM reageert op restricties

De Nederlandse Vereniging van Maaltijdbezorgers (NLVVM) is het niet eens met het advies van de Arbeidsinspectie. “We snappen dat je ergens een lijn moet trekken, maar of dit de oplossing is en het verschil gaat maken, trekken wij sterk in twijfel. Er moet niet worden gefocust op leeftijd, maar op veilige arbeidsvoorwaarden.”, aldus voorzitter Martijn Jansen. De NLVVM is voorstander van keurmerken; als de hele branche het keurmerk bemachtigt én digitale trainingen als arbeidsvoorwaarde hanteert, kunnen jongeren (ook onder de zestien jaar) volgens de NLVVM op een leuke én veilige manier een zakcentje bijverdienen.

 

Trainen in plaats van verbieden

Hoewel Takeaway (in Nederland beter bekend als Thuisbezorgd), de grootste maaltijdbezorgservice in de Benelux, geen maaltijdbezorgers onder de zestien jaar in dienst heeft, is zij ook tegen het verbod. Veiligheid staat hoog in het vaandel. Daarom heeft TeamAlert in opdracht van Takeaway in 2019 onderzoek gedaan naar de veiligheid van maaltijdbezorgers van Takeaway. Takeaway en TeamAlert zijn - evenals de NLVVM - van mening dat de focus niet moet liggen op verbieden, maar op trainen. De hersenen van vijftienjarigen zijn immers nog net zo veel in ontwikkeling als de hersenen van een zeventienjarige. De leeftijd van maaltijdbezorgers zou dus niet uit moeten maken.

TeamAlert heeft daarom een MONO-campagne en digitale gevaarherkenningstraining ontwikkeld voor de fietsbezorgers van Takeaway*. De MONO-campagne heeft diverse resultaten behaald, zoals: de social deal is door ruim negenhonderd maaltijdbezorgers ondertekend, er hangen MONO-campagneposters in de hubs en alle fietsen hebben telefoonhouders.

De training focust zich op het inschatten van gevaarlijke verkeerssituaties en wordt gelanceerd in april. De training is gemaakt aan de hand van herkenbare verkeerssituaties die zijn geschetst in een focusgroep en biedt de kans op zelfreflectie.

Met de MONO-campagne is ongestoord onderweg zijn de sociale norm en met de verkeerstraining verhogen de maaltijdbezorgers hun verkeerskennis en inschattingsvermogen. Dit zorgt ervoor dat de maaltijdbezorgers nog veiliger deelnemen aan het verkeer.

 

Wat de uitkomst ook is, één ding is zeker: de veiligheid van jongeren in het verkeer staat voor alle partijen op één.

 

*Deze is/wordt op dit moment enkel ingezet voor de maaltijdbezorgers van Takeaway en niet voor restaurants aangesloten bij Takeaway met eigen maaltijdbezorgers.

Partner