Jongeren niet meer naar politiebureau bij eerste lichte vergrijp

Het aanhouden, vasthouden en soms ook isoleren van een minderjarige kan grote impact hebben op zowel het kind als de ouders, stellen onderzoeken, waaronder die van Kinderombudsman. Kinderombudsman zegt: “Minderjarigen horen niet in de cel, en al helemaal niet in de isoleercel. Dat is in strijd met het Kinderrechtenverdrag. […] het is voor volwassenen al een zeer heftige en ingrijpende ervaring. Bij een minderjarige is de impact nog veel groter.” Het wordt als buitenproportioneel ervaren en heeft soms psychische gevolgen voor de minderjarige.

Gesprek met ouders
Om deze reden is er een nieuwe aanpak in het leven geroepen. Jongeren die voor het eerste een strafbaar feit begaan met een “licht en eenvoudig karakter”, zoals winkeldiefstal, hoeven voortaan niet meer mee naar het politiebureau. In een landelijke proef krijgen deze jongeren voortaan eerst een mondelinge waarschuwing. De nieuwe aanpak is bedoeld voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar.

“We hebben gekeken hoe we dit op een zo goed mogelijke wijze kunnen oplossen zonder dat ze er vanaf komen’, zegt een woordvoerder. In 2018 begon Oost-Nederland daarom met een proef. “In die pilot hebben we gezien dat een gesprek met ouders en kind ook effect heeft.”