Meer weten?

Gea-Marit Dekker

Gedragsonderzoeker en -ontwerper

Jongeren en social mediagebruik

  1. Home
  2. Kenniscentrum
  3. Afleiding in het verkeer
  4. Jongeren en social mediagebruik
08 juli 2020 Gea-Marit Dekker

Jongeren maken ontzettend veel gebruik van social media: dagelijks zelfs meer dan 2 uur (Newcom 2022). Veel informatie over sociamediagebruik en jongeren is al bekend, maar er mist diepere informatie over achterliggende motivaties. Daar heeft TeamAlert in 2020 onderzoek naar gedaan door middel van focusgroepen en een kwantitatieve toetsing.  

In dit onderzoek hebben we onderzocht in hoeverre verschillende gedragsdeterminanten een rol spelen in het gebruik van social media. Ook keken we naar psychologische aspecten van sociale media. Want hoe zit het met sociale druk door het gebruik van social media en ervaren jongeren hierdoor stress? Dat lees je in dit onderzoek

Onderzoeksopzet 

Voor dit onderzoek zijn in juni 2020 zes focusgroepen gehouden met in totaal 32 jongeren. Tijdens de werving is een onderscheid gemaakt in het aantal uren dat jongeren gebruik maken van een specifiek socialmediakanaal. Jongeren die bovengemiddeld veel gebruikmaakten van de kanalen, zijn uitgenodigd voor de focusgroepen.  

In december 2020 hebben we een kwantitatieve toetsing gedaan van de focusgroepen. Door middel van deze toetsing wordt bekeken in hoeverre de uitspraken van de respondenten in de focusgroepen generaliseerbaar zijn voor alle jongeren in Nederland. Deze toetsing is uitgevoerd door middel van een online vragenlijstonderzoek die door 1043 jongeren tussen de 13 en 24 jaar oud ingevuld is. 

 

Resultaten in het kort  

  • Bij zowel WhatsApp, Snapchat als Instagram is er veel sprake van onderlinge controle. Jongeren zijn er actief mee bezig of er al gereageerd, geliked of gekeken is naar hun berichten, posts of Snaps. 
  • De sociale druk die zij voelen én uitoefenen en de onrust die dit veroorzaakt zorgt er ook voor dat zij hun telefoon soms in ongepaste situaties gebruiken, bijvoorbeeld in het verkeer. Wel heeft het appverbod van 2019 dit aantal verminderd. 
  • Uit de focusgroepen blijkt echter dat jongeren de druk om constant op de hoogte te zijn niet als vervelend ervaren, dit hoort bij het gebruik van social media. Onderzoek laat echter zien dat de psychische ongezondheid van jongeren de afgelopen jaren zeer licht gestegen is. 

 

Wil je precies weten wat de beweegredenen van jongeren zijn voor het gebruik van specifieke socialmediakanalen? Bekijk dan de volledige rapportages.  

 

Een keertje sparren over jongeren en het gebruik van social media? Neem dan contact op met onze adviseur.

 

Ook een onderzoek laten uitvoeren?

Graag!

Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die er voor zorgen dat wij de website beter kunnen afstemmen op jouw zoekgedrag en voorkeuren.