Meer weten? Neem contact op!

Saar Hadders

Gedragsonderzoeker en -ontwerper

Jongeren als kwetsbare verkeersdeelnemers

  1. Home
  2. Kenniscentrum
  3. Kwetsbare verkeersdeelnemers
  4. Jongeren als kwetsbare verkeersdeelnemers
15 juni 2023 Saar Hadders

In 2022 vielen er onder jongeren als kwetsbare verkeersdeelnemer 55 verkeersdoden. Dit is een stijging van 11 ten opzichte van 2021 (CBS, 2023). Onder kwetsbare verkeersdeelnemers verstaan we (elektrische) fietsers, voetgangers en tweewielers (zoals brommers en scooters; Strategisch Plan Verkeersveiligheid, 2018). Ook bestuurders van nieuwe vervoersmiddelen als speed-pedelecs en licht elektrische voertuigen (zoals de e-step) vallen hieronder. Deze categorieën zijn kwetsbaar, omdat wanneer zij betrokken zijn zij een ongeval, de kans om te overlijden of hier ernstig letsel aan over te houden veel groter is dan bij andere vervoerswijzen. Ze zijn namelijk minder goed beschermd (SPV, 2018).   

 

 

Jongeren als risicogroep 
Vergeleken met volwassenen, gedragen jongeren zich riskanter. Ze zijn meer geneigd tot gevaarlijke gedragingen, gevoeliger voor groepsdruk, en ze hebben minder zelfcontrole (SWOV, 2012). Ook in het verkeer is dit terug te zien. In vergelijking met andere leeftijdsgrepen overlijden jongeren naar verhouding veel vaker door een niet-natuurlijke oorzaak en voor een groot deel betreft dit verkeersongevallen (SWOV, 2012). Jongeren in het bijzonder vormen dus een risicogroep als kwetsbare verkeersdeelnemers. Om deze reden focust TeamAlert zich, als expert op het gebied van jongeren, in deze factsheet op jongeren als kwetsbare verkeersdeelnemers. De informatie uit de factsheet is gebaseerd op wetenschappelijke artikelen, rapporten van kennisinstituten en onderzoeken van TeamAlert. Jaarlijks wordt de kennis in deze factsheet geüpdatet.  

 

Wat weet je na het lezen van deze factsheet 

  • De kans op een ernstig verkeersongeval is voor jongeren (12 t/m 19 jaar) vier keer zo groot als voor volwassenen (40 t/m 49 jaar);
  • De helft van de jongeren schat zelf de kans op een ongeval, door een auto, bus of vrachtwagen, groot in;
  • Van de jongeren van 12 tot en met 14 jaar gebruikt 46% hun mobiele telefoon tijdens het fietsen, van de jongeren van 15 tot en met 17 jaar is dit 55%, voor jongeren van 18-24 jaar is dit 69%.

 

Wil je nog meer weten over het thema jongeren als kwetsbare verkeersdeelnemers? Download dan de volledige factsheet.   

 

Wil je een keer vrijblijvend sparren over kwetsbare verkeersdeelnemers en de mogelijkheden die TeamAlert biedt op het gebied van verkeersveiligheid? Neem dan contact op met onze adviseur. 

 

Een onderzoek laten uitvoeren?

Graag!

Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die er voor zorgen dat wij de website beter kunnen afstemmen op jouw zoekgedrag en voorkeuren.