Saar Hadders Saar Hadders
Saar Hadders

Gedragsonderzoeker en -ontwerper

Jongeren als voetganger in het verkeer

  1. Home
  2. Kenniscentrum
  3. Kwetsbare verkeersdeelnemers
  4. Jongeren als voetganger in het verkeer
13 juni 2022 Saar Hadders

Voetgangers vormen een kwetsbare groep in het verkeer. Een gebrek aan bescherming zorgt ervoor dat het overlijdensrisico van voetgangers zo’n zeven tot acht keer hoger is dan dat van inzittenden van een auto (Veilig Verkeer Nederland, z.d.). In 2021 vielen er in totaal 582 dodelijke verkeersslachtoffers, waarvan 43 voetgangers. Drie hiervan hadden een leeftijd tussen de 12 en 24 jaar (CBS, 2022). Het relatief kleine aantal dodelijke slachtoffers onder jongeren wordt mogelijk verklaard door de kleine afstanden die jongeren gemiddeld afleggen; jongeren tussen de 12 en 24 jaar liepen in 2020 gemiddeld 0,6 tot 0,9 kilometer per dag (CBS, 2022).

Jongeren als risicogroep
Ondanks dat jongeren relatief weinig betrokken zijn bij voetgangersongevallen, hebben jonge voetgangers vanwege hun leeftijd de hoogste kans op het vertonen van risicogedrag, zoals het onveilig oversteken van wegen en het negeren van zebrapaden (Greene et al., 2000). Om deze reden focust TeamAlert, als expert op het gebied van jongeren, zich in deze factsheet op jongeren als voetganger in het verkeer. De informatie uit de factsheet is gebaseerd op wetenschappelijke artikelen, rapporten van kennisinstituten en onderzoeken van TeamAlert. Jaarlijks wordt de kennis in deze factsheet geüpdatet.  

 

Wat weet je na het lezen van deze factsheet 

  • Jongeren van 12 tot 18 jaar liepen in 2020 de minste kilometers per jaar, vergeleken met andere leeftijdsgroepen;
  • Het ongevalsrisico van voetgangers wordt bepaald door omgevingsfactoren, gedrag van andere weggebruikers en het gedrag van de voetganger zelf;
  • Individuele verschillen, zoals het vermogen om aandacht te focussen en te verschuiven, sensation-seeking en egocentrisme, hebben invloed op het risico op voetgangersongevallen.

 

Wil je nog meer weten over jongeren als voetganger in het verkeer? Download dan de volledige factsheet.   

 

Wil je een keer vrijblijvend sparren over kwetsbare verkeersdeelnemers en de mogelijkheden die TeamAlert biedt op het gebied van verkeersveiligheid? Neem dan contact op met onze adviseur.

 

Ook een onderzoek laten uitvoeren?

Graag!

Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die er voor zorgen dat wij de website beter kunnen afstemmen op jouw zoekgedrag en voorkeuren.