Gea-Marit Dekker

Manager onderzoek & gedragsverandering

Jongeren en rijden zonder rijbewijs

  1. Home
  2. Kenniscentrum
  3. Onervaren verkeersdeelnemers
  4. Jongeren en rijden zonder rijbewijs
07 december 2021 Gea-Marit Dekker

Rijden zonder rijbewijs is gevaarlijk; bestuurders zonder geldig rijbewijs lopen een hoger risico op ongevallen dan bestuurders met een geldig rijbewijs (SWOV, 2010). In Nederland wordt het ongevalsrisico bij rijden zonder rijbewijs ongeveer 2,5 keer zo groot vergeleken met wanneer iemand wel een rijbewijs heeft. Vaak zijn dit ook ernstige ongevallen (De Young, Peck & Helander, 1997). 

Jongeren zonder rijbewijs 
Het ongevalsrisico onder jongeren zonder rijbewijs is groter dan onder volwassenen. Hoewel jongeren van zichzelf al een hoger ongevalsrisico hebben dan volwassenen, ligt dit bij jongeren zonder rijbewijs nog hoger dan bij jongeren met een rijbewijs (Hanna, Taylor, Sheppard & Laflamme, 2016). Om te achterhalen waarom jongeren dit risicovolle gedrag uitvoeren is er in 2021 uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar rijden zonder rijbewijs. Allereerst is er middels literatuuronderzoek onderzocht wat er al bekend is over rijden zonder rijbewijs. Vervolgens zijn er in april vier focusgroepen gehouden waarin 19 jongeren hebben gedeeld waarom zij zonder rijbewijs rijden. Tot slot is er middels een kwantitatieve toetsing getest of de resultaten van de focusgroepen ook onder een grotere doelgroep van toepassing zijn. Hier hebben in totaal 764 jongeren aan deelgenomen.  

 

Resultaten in het kort: 

  • 32% van de jongeren heeft wel eens zonder rijbewijs gereden op de scooter. 23% reed weleens zonder rijbewijs in de auto; 
  • 86% van de jongeren vindt het gevaarlijk als iemand autorijdt zonder rijbewijs; 
  • De voornaamste reden om te rijden zonder rijbewijs is het gevoel dat het noodzakelijk is om te gaan rijden.  

 

Wil jij meer weten over jongeren die rijden zonder rijbewijs en hoe je dit kan aanpakken? Download dan het complete onderzoek.

  

Een keer vrijblijvend sparren over dit thema en de mogelijkheden die TeamAlert biedt op het gebied van verkeersveiligheid? Neem dan contact op met adviseur.

Een onderzoek laten uitvoeren?

Graag!

Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die er voor zorgen dat wij de website beter kunnen afstemmen op jouw zoekgedrag en voorkeuren.