Florien Huizinga

Gedragsonderzoeker en -ontwerper

Jongeren en rijden onder invloed op de fiets en scooter

  1. Home
  2. Kenniscentrum
  3. Rijden onder invloed
  4. Jongeren en rijden onder invloed op de fiets en scooter
31 augustus 2023 Florien Huizinga

Het aantal aanhoudingen waarbij een jongere onder invloed op een scooter reed, nam de afgelopen jaren toe. In 2021 was er in 349 gevallen sprake van rijden onder invloed op de scooter, in 2022 was dit aantal toegenomen tot 442 (Bureau Halt). Daarnaast vallen er steeds meer gewonden door fietsongevallen na middelengebruik. Het aantal fietsers dat onder invloed een ongeval krijgt en op de Spoedeisende Hulp beland is in de periode tussen 2012 en 2021 met 84% gestegen (VeiligheidNL, 2022).

Jongeren als risicogroep

Bovenstaande cijfers laten zien dat jongeren regelmatig onder invloed op de fiets en scooter rijden. Jongeren in het bijzonder vormen een risicogroep wanneer ze onder invloed aan het verkeer deelnemen, omdat ze vaak nog onervaren zijn in het verkeer. TeamAlert heeft veel kennis over jongeren die onder invloed autorijden. Waar we minder over weten zijn motivaties van jongeren om onder invloed op de fiets en scooter te rijden.

Het onderzoekOm deze reden focust TeamAlert zich in dit uitgebreide onderzoek op jongeren die onder invloed fietsen en scooter rijden. In maart 2023 hebben we allereerst een literatuuronderzoek uitgevoerd om de bestaande kennis op dit thema te verzamelen. Vervolgens hebben we in juni 2023 kwalitatief onderzoek uitgevoerd, in de vorm van focusgroepen, om te achterhalen welke redenen jongeren hebben voor hun gedrag en welke factoren hierop van invloed zijn. In totaal hebben we tijdens de focusgroepen 16 jongeren gesproken.

Resultaten in het kort:

  • Vaak stappen jongeren onder invloed op de fiets en nemen dan meer risico’s in het verkeer. Zij fietsen onder invloed na het uitgaan, na het borrelen met vrienden of werk, voor het uitgaan (na het indrinken bij iemand thuis) en richting het uitgaan (tijdens het fietsen);
  • Jongeren zien fietsen onder invloed als maatschappelijk geaccepteerd en ze voelen vanuit de sociale omgeving geen noodzaak om hun gedrag aan te passen;
  • Omdat jongeren geen noodzaak ervaren om hun gedrag aan te passen, is het lastig voor ze om oplossingen voor het verminderen van het gedrag te verzinnen. Er moeten volgens hen eerst goede alternatieven komen. Waar jongeren wel kansen zien is in een aanpak met een focus op veilig thuiskomen en inzetten op het onderlinge verantwoordelijkheidsgevoel met vrienden.

 

 

Wil je meer weten over jongeren en middelengebruik op de fiets en scooter? Download dan het literatuuronderzoek of het focusgroepenonderzoeksrapport.

Wil je een keer vrijblijvend sparren over jongeren en middelengebruik in het verkeer? Neem dan contact op met onze adviseur.

Een onderzoek laten uitvoeren?

Graag!

Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die er voor zorgen dat wij de website beter kunnen afstemmen op jouw zoekgedrag en voorkeuren.