Saar Hadders

Gedragsonderzoeker en -ontwerper

Jongeren en snelheid in de auto

  1. Home
  2. Kenniscentrum
  3. Snelheid
  4. Jongeren en snelheid in de auto
16 september 2020 Saar Hadders

Bij ongeveer een derde van de dodelijke verkeersongevallen speelt te hard rijden een rol (SWOV, 2016). Omdat jongeren in het bijzonder een risicogroep vormen in het verkeer, is het aannemelijk dat zij hier regelmatig bij betrokken zijn (SWOV, 2005). Om deze reden heeft TeamAlert onderzoek gedaan naar het thema snelheid onder jongeren. Zo krijgt TeamAlert beter inzicht in de redenen van jongeren om te hard te rijden, en op welke manieren dit gedrag veranderd zou kunnen worden. Op basis van deze kennis kan TeamAlert beter inspelen op de leefwereld en behoefte van jongeren, waardoor de kans op effectieve gedragsverandering op het gebied van snelheid in het verkeer wordt vergroot. 

Jongeren als risicogroep 
Jongeren hebben als beginnende bestuurder een relatief hoge kans om betrokken te raken bij ernstige verkeersongevallen. Jongeren, die vaak nog onervaren zijn in het verkeer, hebben ruim vier keer meer kans op een ongeval dan ervaren bestuurders. Hun onervarenheid zorgt vaak voor een gebrek aan gevarenherkenning en het niet goed kunnen inschatten van de eigen rijvaardigheid. Ook zijn jongeren, vergeleken met volwassenen, meer geneigd tot het vertonen van risicogedrag in het verkeer, zoals te hard rijden (SWOV, 2005).  

 

Hoe hebben we dit onderzocht?
Om te achterhalen waarom jongeren te hard rijden in de auto, heeft TeamAlert in 2018 een tweedelig onderzoek uitgevoerd. Allereerst zijn er in augustus focusgroepen gehouden, waar in totaal 11 jongeren aan deelnamen. Vervolgens is er in december, samen met Ruigrok Netpanel, een vragenlijstonderzoek uitgevoerd om de kennis uit de focusgroepen te kwantificeren. De vragenlijst is door 329 jongeren ingevuld.  

 

Resultaten in het kort: 

  • Meer dan vier op de vijf jongeren (86%) rijdt wel eens te hard;
  • De belangrijkste redenen om te hard te rijden zijn meerijden met de rest van het verkeer (61%) en op tijd komen (36%). Meer dan de helft (54%) van de jongeren rijdt onbewust wel eens te hard; 
  • De belangrijkste redenen voor jongeren om zich aan de maximaal toegestane snelheid te houden zijn het voorkomen van boetes (85%) en het voorkomen van gevaarlijke situaties (78%). 

 

Wil je nog meer weten over redenen van jongeren om te hard te rijden in de auto? Download dan het complete onderzoek.

 

Een keer vrijblijvend sparren over snelheid in de auto? Neem dan contact op met onze adviseur.

 

Een onderzoek laten uitvoeren?

Graag!

Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die er voor zorgen dat wij de website beter kunnen afstemmen op jouw zoekgedrag en voorkeuren.