Sjoerd van Halem

Gedragsonderzoeker

Jongeren en de prestatiemaatschappij

  1. Home
  2. Kenniscentrum
  3. Trendanalyse
  4. Jongeren en de prestatiemaatschappij
17 mei 2023 Sjoerd van Halem

Jongeren lijken steeds meer stress en prestatiedruk te ervaren. Zowel op school als in het hoger onderwijs ervaren jongeren druk en stress (Unicef, 2020; Windesheim, 2018). Niet alleen schoolprestaties leiden tot prestatiedruk. Ook door social media kunnen jongeren druk ervaren. Zo is er de druk om zo snel mogelijk op berichtjes te reageren én is het belangrijk om goed op de hoogte te blijven van het leven van je vrienden via social media (TeamAlert, 2020).

 

Stress in het verkeer
Stress en emotionele problemen kunnen tot een verhoogd ongevalsrisico in het verkeer leiden (Dingus et al., 2016; Cunningham & Regan, 2016). Daarnaast kan stress ook zorgen voor andere situaties die leiden tot risicogedrag in het verkeer, zoals middelengebruik en slecht slapen (Huizink, 2010; TeamAlert, 2019; Short & Weber, 2018). Om deze reden is het voor TeamAlert interessant om te onderzoeken in hoeverre jongeren prestatiedruk ervaren en hoe deze druk mogelijk samenhangt met risicogedrag in het verkeer.

 

Trendanalyse
In de trendanalyse ‘Jongeren van nu’ worden tweejaarlijks acht thema’s onderzocht die relevant zijn in het leven van jongeren. Door deze onderzoeken is en blijft TeamAlert goed op de hoogte van ontwikkelingen in de belevingswereld van jongeren en kan hier tijdig op in worden gespeeld. De prestatiemaatschappij vormt een van de thema’s van dit grootschalige onderzoek. In 2021 werd het eerste onderzoek op dit thema uitgevoerd. Begin 2023 is dit thema voor de tweede keer onderzocht.  Beide rapporten kunnen hiernaast gedownload worden.  

 

Het onderzoek
Middels een online vragenlijstonderzoek heeft TeamAlert in 2023 achterhaald in hoeverre jongeren prestatiedruk ervaren, welke gevolgen deze prestatiedruk heeft en hoe jongeren hiermee omgaan. In totaal hebben 1201 jongeren deelgenomen aan het onderzoek.

 

Resultaten in het kort:

  • Vergeleken met 2021 ervaren jongeren in 2023 meer druk om een succesvol leven te leiden; voor jongeren is het hebben een goedgevulde bankrekening in 2023 meer van betekenis geworden voor een succesvol leven dan in 2021;
  • Jongeren hebben in 2023 voor hun gevoel meer tijd om met stress om te gaan;
  • Vergelijkbaar met 2021, geeft meer dan een kwart van de jongeren in 2023 aan zich wel eens gestrest te voelen terwijl ze zich in het verkeer begeven.

Wil jij meer weten over jongeren en prestatiedruk? Download dan het volledige onderzoeksrapport van  2023 óf 2021. 

 

Een keer vrijblijvend sparren over dit thema en de mogelijkheden die TeamAlert biedt op het gebied van jongeren en verkeersveiligheid? Neem dan contact op met onze adviseur.

Een onderzoek laten uitvoeren?

Graag!

Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die er voor zorgen dat wij de website beter kunnen afstemmen op jouw zoekgedrag en voorkeuren.