Aantal jongeren betrokken bij fietsongeluk flink gedaald

Het aantal jonge fietsers dat omkomt in het verkeer, is de afgelopen twintig jaar flink gedaald met ruim 60%. Het aantal jonge verkeersdoden in Nederland in totaal is het afgelopen jaar wel gestegen. In 2019 stierven er in totaal 106 jongeren van 12 tot en met 24 jaar in het verkeer. Dit is een forse stijging in vergelijking met het jaar daarvoor: toen waren er 89 dodelijke verkeersongevallen in deze leeftijdscategorie, blijkt uit cijfers van Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Afgelopen april maakte het CBS al bekend dat het aantal verkeersslachtoffers onder twintigers is gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Echter was nog niet duidelijk of dit voor de gehele doelgroep van TeamAlert (12 tot en met 24 jaar) het geval was en welk vervoersmiddel de jongeren gebruikten. Na een verdere uitsplitsing van de cijfers over de verkeersslachtoffers, blijkt dat ook in de TeamAlertdoelgroep een stijging heeft plaatsgevonden in het aantal verkeersslachtoffers.

Van de 106 dodelijke verkeersongevallen onder jongeren in 2019 was het overgrote deel man: 80 mannen en 26 vrouwen overleden in het verkeer vorig jaar. Daarnaast waren de meeste slachtoffers betrokken bij een ongeluk terwijl zij in een personenauto zaten, namelijk 58 jongeren. 17 jongeren stierven in het verkeer terwijl ze met de fiets aan het verkeer deelnamen. In totaal stierven 661 mensen in het verkeer in 2019. De doelgroep van TeamAlert is daar voor 16% onderdeel van. Dat percentage was in 2018 nog 13%, toen er in totaal 678 verkeersdoden waren, waarvan 89 van 12 tot en met 24 jaar.

Minder jonge slachtoffers op de fiets

Daarnaast bracht het CBS deze week naar buiten dat het aantal verkeersdoden onder fietsers slechts met 11% is afgenomen.  in 2019 overleden 203 fietsers in het verkeer, terwijl dit cijfer in 1999 op 227 lag. Van de 203 overleden fietsers in 2019, was meer dan de helft 70 jaar of ouder. In de leeftijdsgroep van TeamAlert waren er zoals reeds genoemd 17 dodelijke slachtoffers te betreuren, nog geen 10% van het totaal. In de afgelopen twintig jaar is het aantal jongeren dat omkomt met een fietsongeluk wel flink gedaald, met ruim 60%.

"Het is goed om te zien dat het aantal jonge verkeersslachtoffers op de fiets de afgelopen tijd flink is gedaald", vertelt Maartje Burghgraef, directeur-bestuurder van Stichting TeamAlert. "Sinds 2000 zet TeamAlert zich in om onder meer het aantal jongeren dat verongelukt op de fiets te verminderen. Deze recente cijfers laten zien dat onze aanpak, om met jongeren on the spot in gesprek te gaan over hun positie in het verkeer, zijn vruchten afwerpt. Deze interventies met jongeren leidt tot een duurzame gedragsverandering, waardoor zij zich veiliger door het verkeer bewegen."

Ondanks de daling van het aantal jonge fietsers is de stijging van het aantal jonge verkeersdoden in het algemeen een verontrustende ontwikkeling. De leeftijdsgroep van 12 tot en met 24 jaar is nog steeds oververtegenwoordigd onder het aantal verkeersslachtoffers in Nederland. Het laat des te meer zien dat TeamAlert een plek heeft in Nederland om jongeren bewust te maken van hun rol in het verkeer. Dit doet TeamAlert door onderzoek te doen naar het gedrag van jongeren in het verkeer, door (online) campagnes te ontwikkelen en door het geven van voorlichting aan jongeren op middelbare scholen, evenementen en festivals.

Delen is fijn!