Aantal twintigers onder verkeersdoden gestegen

Het aantal twintigers dat is overleden in het verkeer is vorig jaar met bijna 30% gestegen. In 2019 overleden 112 personen in de leeftijd tussen 20 en 30 jaar in het verkeer. Dat zijn 25 slachtoffers meer dan het jaar ervoor, blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). TeamAlert vindt dit een verontrustende ontwikkeling.

Het aantal verkeersslachtoffers in de leeftijdscategorie van 15 t/m 20 jaar is wel nagenoeg gelijk gebleven: 38 doden in 2019 ten opzichte van 36 in 2018. In totaal is het aantal dodelijke verkeersslachtoffers wel licht gedaald met 2,5%. In 2019 vielen er 661 doden in het verkeer, terwijl dat cijfer in 2018 op 678 slachtoffers lag. Bijna de helft van de slachtoffers zijn 60 jaar of ouder.

Zorgwekkende cijfers  

Door de 112 dodelijke verkeersslachtoffers in de leeftijdscategorie 20 t/m 30 zit het aantal twintigers als  verkeersdoden weer op het niveau van 2010. TeamAlert vindt deze ontwikkeling zorgwekkend. Als organisatie blijft TeamAlert streven naar nul verkeersslachtoffers in 2030 en blijft zich daarvoor inzetten met het opzetten van campagnes en geven van voorlichtingen op festivals en middelbare scholen. Op die manier probeert TeamAlert de jongeren bewust te maken van hun rol en gedrag in het verkeer.