TeamAlert - Veilig fietsgedrag - Kruispunt - Eigen licentie (5)

Actiedag Veilig Verkeersgedrag Markland College

19 december staat het Markland College Zevenbergen in het teken van verkeersveiligheid en verkeersgedrag tijdens de actiedag. Leerlingen gaan deze dag aan de slag met verschillende thema’s over verkeersveiligheid en afleiding in het verkeer. De activiteiten worden georganiseerd in opdracht van de gemeente Moerdijk en in samenwerking met het Markland College Zevenbergen.

Programma met ‘Beat the Street’ en ‘Kruispunt’ 

Op 19 december verzorgt TeamAlert twee activiteiten. In het project ‘Beat the Street’ kunnen leerlingen bij het Markland College langs lopen op de gang of in de aula. TeamAlert gaat in gesprek met jongeren over hun fietsgedrag. Het gebruik van smartphones is de afgelopen jaren enorm gegroeid, ook in het verkeer. Daardoor is er helaas een nieuwe oorzaak van verkeersongevallen bijgekomen. Bij één op de drie fietsongelukken onder jongeren is er sprake van afleiding. Door het vertonen van filmpjes via de Virtual Reality brillen worden jongeren op uitdagende manier bewust gemaakt van de gevaren in het verkeer en hun rol daarin. 

Het tweede project is het project Kruispunt. Dit project vindt plaats in de Moerdijkzaal in het gemeentehuis. Kruispunt is een project waarbij leerlingen, in de setting van een nagemaakt kruispunt en te midden van verkeerslichten, debatteren over hun eigen gedrag in het verkeer. Aan de hand van filmpjes en stellingen brengt een debatleider van TeamAlert een gesprek op gang over verkeersveiligheid. De leerlingen formuleren een voornemen voor veilig verkeersgedrag en beargumenteren waarom, hoe en hoelang ze dit gaan volhouden. Met een competitie-element van drie verschillende korte spellen wordt de motivatie tot actieve deelname groter. Per vak kunnen er punten verdiend worden, waarbij er uiteindelijk een ‘winnaarsvak’ wordt uitgeroepen. Daarnaast kiest de jury de beste debatter.  

Convenant

Wethouder Zwiers: ‘De activiteiten bij het Markland College Zevenbergen komen voort uit het gezamenlijk convenant dat politie, Veilig Verkeer Nederland, het Markland College Zevenbergen en de gemeente Moerdijk in 2015 hebben ondertekend om structureel de verkeersveiligheid voor naar schoolgaande kinderen te verbeteren. Als gemeente proberen we alle verkeersknelpunten in de gemeente op te lossen, maar naast dat alles verkeerstechnisch klopt, is het gedrag in het verkeer ook enorm belangrijk.’

Delen gaat nooit vervelen