ongeluk auto.jpg

Afname aantal verkeersdoden jongeren

Het aantal verkeersdoden onder jongeren is in 2017 afgenomen. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS. In 2017 kwamen 75 jongeren om het leven in een verkeersongeluk. In 2016 waren dit er 90. De grootste afname van verkeersdoden in de doelgroep van TeamAlert is te zien in de leeftijdscategorie 18-24.  

Over de gehele bevolking is een daling te zien van het aantal verkeersdoden. In 2017 kwamen 613 mensen om het leven in het verkeer. Vorig jaar waren er dat nog 629.

Jongeren

De grootste afname binnen de doelgroep van TeamAlert is te zien in de leeftijdscategorie 18-24. Dit jaar vielen in deze leeftijdscategorie 16 doden minder dan het jaar daarvoor. In 2016 waren het er 76 en in 2017 60. Directeur-bestuurder Maartje Burghgraef: ‘Het is fijn dat er een daling te zien is. Dit betekent dat voorlichting geven effect heeft, maar ieder verkeerslachtoffer is er natuurlijk één te veel. Aandacht voor dit onderwerp blijft nodig.’

Onder jongeren tussen de 12-24 is er al jaren een daling te zien. In 2007 vielen er 190 dodelijke verkeerslachtoffers. Dit jaar vielen er in totaal 75 doden. In 11 jaar is dit meer dan gehalveerd. ‘Ook dit is goed nieuws. TeamAlert zet zich al jaren in om het aantal verkeersdoden onder jongeren te verminderen,’ aldus Burghgraef.

De meeste jonge slachtoffers stierven in de auto. In 2017 waren dat er 34, maar ook dit is minder dan ooit. ‘Projecten zoals 2toDrive hebben we juist opgezet om ongelukken met jonge bestuurders te voorkomen,' zegt Burghgraef. 'Dit laat zien hoe belangrijk het is dat beginnende bestuurders oefenen met bijvoorbeeld 2toDrive.’ Opvallend is dat meer mannen dan vrouwen omkomen in het verkeer. Ook uit eerder onderzoek van TeamAlert bleek dat vooral mannen risicogedrag vertonen.

Meer 65- plussers slachtoffer op de fiets

Er waren in 2017 wel 206 dodelijke slachtoffers op de fiets. Twee derde van de slachtoffers daarvan waren 65 jaar of ouder. Dit is ook opvallend, omdat deze leeftijdscategorie de minst aantal kilometers maakt. NOS bericht dat waarschijnlijk de toename van het aantal elektrische fietsen voor deze stijging heeft gezorgd. Bovendien zijn ouderen kwetsbaar. Een val kan sneller tot een fataal ongeluk leiden.

De doelgroep van TeamAlert daarentegen heeft minder ongelukken op de fiets, terwijl jongeren juist meer fietsen. Burghgraef: ‘Dat is de doelgroep waar wij al jarenlang voorlichting aangeven.’

Verkeersdoden

 

 

Delen gaat nooit vervelen