Henk - fiets.jpg

Interview met vertrekkend directeur Henk Schravemade

Directeur Henk Schravemade, vertrekt na bijna tien jaar bij TeamAlert. Hij blikt terug op de afgelopen tien jaar, de rol van TeamAlert in de politiek en kijkt vooruit. ‘Ik ben hier heel jong begonnen, maar ik mocht meegroeien.’

Nu bijna tien jaar later verlaat Henk TeamAlert. Was je altijd van plan zo lang bij TeamAlert te werken?

‘Nee, eigenlijk niet. Het was pas mijn tweede baan. Ik ben hier heel jong begonnen, maar ik mocht meegroeien. TeamAlert ontwikkelde en er deden zich steeds nieuwe kansen voor. Zo kon ik operationeel manager worden, interim-directeur en uiteindelijk directeur-bestuurder. Deze laatste drie jaar is een waanzinnig einde van een mooie periode. En tien jaar is lang zat voor TeamAlert.

Hoe zag de organisatie er uit toen jij in 2009 bij TeamAlert kwam?

‘We zaten ook in Utrecht, maar aan de andere kant van de stad in een pand met negen mensen en een magazijn waarvan de douche fungeerde als opslagplek. We voerden projecten uit en dat was het wel. Er was geen onderzoeksteam en geen communicatieteam. We hadden een paar projectmedewerkers in dienst en vijftien uitvoeringsmedewerkers. Nu zijn dat er honderd, niet voor te stellen, hè. Er is een hoop veranderd: wat we toen aan projecten in een heel jaar uitvoerden, doen we nu in september.’  

Hoe kwam het dat we zo groeiden?

‘We zijn er vrij vroeg bij geweest in deze wereld als het gaat om gedrag. Toen we onze eerste gedragsonderzoeker aannamen, konden we aan decentrale overheden vertellen dat de projecten die we uitvoerden ook echt zin hadden. En namen we afscheid van de projecten die dat blijkbaar niet hadden.  

Naarmate TeamAlert meer subsidie kreeg, kon de organisatie een belangrijkere speler worden op het gebied van verkeersveiligheid. In hoeverre is de rol van TeamAlert in de politiek veranderd?

‘Die is onwijs veranderd. Als je met een paar mensen wat projecten wegzet dan word je toch minder serieus genomen dan als middelgrote organisatie. En je hebt er ook geen tijd voor. Maar als je steeds groter wordt dan begin je ook op te vallen in de media en in Den Haag. Als ik vertel dat we per jaar meer dan 100.000 jongeren bereiken, een jongerenpanel in kunnen zetten van ruim 1.500 jongeren en een team hebben van vijf gedragswetenschappers dan is dat serious business. Bovendien weten we daarom veel van een ingewikkelde doelgroep. Dan luistert de politiek ook naar je. Ook is het positief dat ik langer bij TeamAlert werk. Dan hebben mensen ook de tijd om je te onthouden. (Lachend) Ik moet toch iets verzinnen om die tien jaar goed te praten.

En toen zat je daar vaak in Tweede Kamer en wat vertelde je dan?

‘Dat viel best mee qua tijd in de Kamer. Ik ben wel veel in Den Haag geweest, ja. Steeds met hetzelfde doel. Ik legde altijd meteen mijn agenda op tafel: “ik kom jongeren meer op de kaart zetten.” Als een jochie van veertien een zwaar verkeersongeluk meemaakt dan is het maatschappelijk leed enorm. Die impact is veel groter dan bij ouderen. Ik merkte dat de vergrijzing een modewoord werd, maar jongeren mogen niet vergeten worden. De cijfers onderbouwen mijn stellingname ook. Jongeren zijn vaker slachtoffer in het verkeer en nog steeds oververtegenwoordigd. Dan is het dus logisch dat je een partij aan tafel laat die bijzondere aandacht heeft voor jongeren.’  

Nu vallen er de afgelopen jaren steeds minder jonge slachtoffers in het verkeer. Is dat aan TeamAlert te danken?

‘We zagen tegen de trend in het aantal dodelijke verkeerslachtoffers in onze doelgroep dalen. Vanaf 2015 stijgt het aantal verkeersdoden weer. Je verwacht dat alle subdoelgroepen dan meestijgen, maar bij één groep steeg het aantal verkeersdoden niet: jongeren tussen de twaalf en vierentwintig. Behalve het voorgaande jaar: 2018. Dat kwam wel even binnen, het doet me nog steeds veel, merk ik. We hebben alleen natuurlijk niet in ons eentje effect op de cijfers. Ik vind TeamAlert een prachtige organisatie, maar zover durf ik niet te gaan. Dat wij impact hebben, geloof ik wel degelijk. Direct, door onze activiteiten, maar ook indirect door bijvoorbeeld het op de kaart zetten van 2toDrive en het hameren op drugsgebruik in het verkeer.’

We hebben het over de afgelopen tien jaar gehad, maar waar hoop je dat TeamAlert over tien jaar staat?

‘Ik hoop dat we op verschillende relevante thema’s net zo veel impact kunnen hebben als op de verkeersveiligheid. Het heeft bijna twintig jaar geduurd voordat het normaal gevonden werd dat wij op het gebied van verkeersveiligheid aan tafel zitten. Dus op de andere onderwerpen kan dat ook zo nog jaren duren. En ik geloof heilig dat gedrag, gedrag is. Of je nu risicovol bezig bent in het verkeer, slim of minder slim omgaat met je geld of bijvoorbeeld een paar kilo te dik bent: het is hetzelfde soort gedrag. TeamAlert laat zien dat je ook integraal naar vraagstukken kan en misschien zelfs moet kijken.’

Je gaat nu werken bij Connekt in Delft. Een spannende nieuwe uitdaging. Maar wat ga je bij TeamAlert missen?

‘Dit is zo’n ontzettend leuk bedrijf en ik ga heel veel dingen missen: de sfeer, de energie, de mensen, het onderwerp, de groei en de successen. En natuurlijk het naar mijn werk fietsen. Gelukkig kan ik een deel van mijn TeamAlert-netwerk inzetten bij Connekt. Bovendien blijf ik in dezelfde hoek. En wellicht kan ik gedrag en verkeersveiligheid ook meer op de kaart zetten in de mobiliteitswereld.’  

 

 

 

 

Delen gaat nooit vervelen