TeamALert - Alcohol en Drugs - Nieuwsbericht Verdovende middelen - veilige sex -

Wat hebben onveilige sex en rijden onder invloed met elkaar te maken?

Op weg naar meer impact: een zoektocht naar een integrale, thema overstijgende werkwijze. Hoe verbind je verkeersveiligheid aan ander risicovol gedrag? Zijn er raakvlakken tussen thema's en hoe jongeren zich daarop gedragen? TeamAlert neemt je op donderdag 12 oktober tijdens de landelijke kennisdag (verkeers) educatie mee in de start van een nieuwe werkwijze voor de doelgroep jongeren. Thema's verbinden en werken vanuit verschillende opvoedingsmilieus en beïnvloedingssferen zijn uitdagingen die TeamAlert aanpakt. Benieuwd hoe? Kom gerust kijken.

Thema overstijgend werken
Is iemand die door rood rijdt ook degene met een ongezond voedingspatroon of met hoge schulden? Welke factoren bepalen hoe jongeren omgaan met risicogedrag? En is een aanpak puur gericht op verkeersveiligheid wel doeltreffend? TeamAlert laat op dit moment een doelgroepsegmentatie onderzoek uitvoeren onder jongeren in de leeftijd 12 t/m 24 jaar om te achterhalen hoe verschillende typen jongeren te triggeren zijn om hun risicogedrag aan te passen. Doel? Ervoor zorgen dat jongeren veiliger, gezonder en gelukkiger door het leven kunnen gaan. TeamAlert presenteert op dit congres de uitkomsten van dit onderzoek voor de eerste keer. Uit het onderzoek zijn een zestal profielen naar voren gekomen, waarbinnen rekening is gehouden met verschillende dimensies zoals risicoperceptie, peer pressure, autonomie, emotionele stabiliteit en impulsiviteit. Aan de hand van deze profielen kunnen interventies scherper en meer gedifferentieerd worden ingezet en kunnen subdoelgroepen impactvoller worden bereikt. zonder dat hun risicogedrag direct aan een thema (zoals verkeersveiligheid) is gekoppeld. Op deze manier kunnen jongeren impactvoller en effectiever bereikt worden.

Delen gaat nooit vervelen