TeamAlert - Alcohol en Drugs - Blaastest

Meer drugstesten in het verkeer

De politie gaat meer speekseltesten afnemen in het verkeer om te controleren op drugsgebruik. Door verkeerde inschatting van het aantal testen kon het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) de veel hogere oplage bloedmonsters die hier uit voort komt eerder niet verwerken. Voor dit probleem is een oplossing gevonden, hierdoor kan de politie meer speekseltesten af gaan nemen.

In november 2017 kwam de speekseltest voor drugs in het verkeer onder vuur te liggen. Als er blijkt dat er sprake is van drugsgebruik wordt op het politiebureau een bloedmonster afgenomen. Er was geschat 133 bloedmonsters per maand te moeten verwerken, terwijl de aantallen na de start varieerden tussen de 150 en 330 testen. Dit aantal monsters bleek voor het NFI te hoog om te verwerken. 

Oplossing verwerkingsprobleem
Doordat maar een klein aantal verwerkt kon worden, werd gekozen alleen de extreme gevallen te testen. Dit deed afbreuk aan de effectiviteit van de controle en droeg niet genoeg bij als oplossing voor drugsgebruik in het verkeer. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft nu in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat er een oplossing voor het verwerkingsprobleem is. Hij laat weten dat er een laboratorium is gevonden dat de onderzoeken kan uitvoeren volgens de wettelijke eisen.

Hoger aantal testen 
Vanaf 1 mei gaan het NFI en het nieuwe laboratorium samenwerken. Hierdoor is er ruimte voor de verwerking van wel zeshonderd tot achthonderd bloedmonsters per maand. Het is de bedoeling dat de politie vanaf mei zo'n vijf- tot zeshonderd per maand gaat afnemen. Door de samenwerking kan de politie het gebruik van cannabis, morfine, heroïne en amfetamine binnen gewenste tijd vaststellen. De achterstallige voorraad bloedmonsters is inmiddels ook verwerkt. 

Drugs en verkeer
Per 1 juli 2017 zijn er wettelijke limieten vastgesteld voor drugsgebruik in het verkeer. Deze grenswaarden zijn bepalend voor de gevolgen van het bloedonderzoek en de bestraffing. Het combineren van drugs met andere drugs of alcohol heeft een nul-limiet en is dus hoe dan ook strafbaar. Iemand die achter het stuur kruipt met alcohol en drugs op, heeft 200 keer meer kans op een ernstig ongeluk.

Van het aantal bestuurders onder invloed valt een hoog percentage in de jongerendoelgroep. TeamAlert zet zich al jaren in de veiligheid van jongeren in het verkeer. Het gebruik van drank en drugs is opgenomen in het thema verdovende middelen. Het project Witte Waas wordt ingezet op festivals om te zorgen dat jongeren niet onder invloed terug naar huis rijden. Dit jaar komt TeamAlert met een nieuwe campagne gericht op bewustwording van de gevaren en het tegengaan van rijden onder invloed van drugs. 

Delen gaat nooit vervelen