Ministerie investeert miljoenen euro’s extra in verbetering van verkeersveiligheid

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat investeert volgend jaar ruim 150 miljoen euro om de verkeersveiligheid in Nederland te verbeteren. Dat is 100 miljoen euro meer dan van tevoren was gepland, blijkt uit de begroting van het ministerie die op Prinsjesdag is gepresenteerd.

Vorig jaar werd besloten door het ministerie van I&W om tot 2030 jaarlijks 50 miljoen euro te investeren in het verbeteren van de verkeersveiligheid in Nederland. Daarnaast werkt minister Cora van Nieuwenhuizen samen met provincies en gemeenten om deze verbetering te realiseren. Eerder werd bekendgemaakt dat deze partijen plannen kunnen indienen voor concrete maatregelen om de veiligheid op wegen en fietspaden te verbeteren.

Nu blijkt dat er zoveel goede plannen zijn binnengekomen op het ministerie van I&W, dat minister Van Nieuwenhuizen volgend jaar 100 miljoen euro versneld beschikbaar stelt. Deze miljoenen komen bovenop de 50 miljoen euro die jaarlijks al wordt geïnvesteerd in verkeersveiligheid. Met deze extra miljoenen kunnen rotondes, stoepen, kruisingen en andere plekken waar veel ongelukken gebeuren, sneller worden aangepakt.

TeamAlert is blij met de extra investeringen vanuit het ministerie. “Deze investeringen zijn hard nodig om de fiets- en autowegen in Nederland sneller veiliger te maken voor de jonge weggebruiker.”, zegt Maartje Burghgraef, directeur-bestuurder van TeamAlert. “Als TeamAlert zetten wij ons in om de positie van jongeren in het verkeer te verbeteren door hun gedrag op een positieve manier te veranderen. Zo willen we het aantal jonge verkeersslachtoffers in Nederland terugdringen naar nul. Deze versneld beschikbaar gestelde investeringen in de verkeersveiligheid zullen aan dit doel bijdragen.”

Delen is fijn!