Nieuwe fietsverlichtingscampagne "AAN in het donker" gestart

Vandaag start het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat start met de nieuwe campagne over het belang van goede fietsverlichting, met als thema "AAN in het donker".

Komend weekeinde gaat de wintertijd in en vanaf maandag starten ook de scholen in het midden en zuiden van Nederland weer. Daarom geeft minister Cora van Nieuwenhuizen vandaag het startsein voor de campagne "AAN in het donker", vooral bedoeld om jongeren aan te sporen fietsverlichting te gebruiken.

Van Nieuwenhuizen: “De dagen worden korter en ondanks corona moeten mensen in het donker op de fiets voor school of werk. En dan gaat het om zien en gezien worden. Dus: ga AAN in het donker, doe je licht aan en kom weer veilig thuis.”

Brede samenwerking

De overheid trekt in de campagne voor de fietsverlichting op met verschillende andere (maatschappelijke) partijen. Net als het ministerie en TeamAlert dragen gemeenten, provincies, ANWB, VVN, Fietsersbond, politie, RAI Vereniging, Bovag en de regionale organen verkeersveiligheid (ROV) de boodschap over het belang van fietsverlichting uit via radio, posters, sociale media en verschillende activiteiten. Ook scholen en sportclubs kunnen aansluiten bij "AAN in het donker" en van de verschillende communicatiemiddelen voor de campagne gebruikmaken. De campagne loopt tot en met december.

TeamAlert zet zich in om jongeren het belang van het hebben van goede fietsverlichting bij te brengen. Met het project "Show Yourselfmaakt TeamAlert op een leuke manier jongeren bewust van hun kwetsbare positie op de fiets en het belang van fietsverlichting. Zo zorgt TeamAlert ervoor dat alle jongeren veilig thuiskomen.

Delen is fijn!