knightRider.jpg

Nul verkeersslachtoffers in 2030?

Na in 2017 een lichte daling te hebben gehad, stijgt het aantal verkeersslachtoffers in 2018 helaas weer. Onder de slachtoffers bevinden zich voornamelijk jongeren en jongvolwassenen, in de leeftijdscategorie 15-29 jaar. De overheid en betrokken maatschappelijke organisaties, zoals o.a. TeamAlert, gaan de verkeersveiligheid aanpakken en streven op termijn naar nul verkeersslachtoffers.

Twee derde van de verkeersdoden valt op gemeentelijke wegen. Daarom worden er landelijke onderzoeken ingesteld naar bepaalde rotondes en kruispunten waar veel slachtoffers vallen. Ook provinciale wegen worden veiliger gemaakt omdat daar ook relatief veel slachtoffers vallen. Hier valt namelijk een op de vijf verkeersdoden. Het onderzoek dat hiervoor in 2019 wordt ingesteld is in de vorm van een trajectcontrole op twintig gevaarlijke plekken.

Alcohol en drugs

Ten eerste moet je nooit met alcohol achter het stuur plaatsnemen. Bestuurders die dit toch doen en een ongeluk veroorzaken krijgen zwaardere straffen. Daarbij gaan de alcoholpromillages die 0,5 promille zijn (en voor beginnende bestuurders 0,2 promille) ook voor bestuurders van snorfietsen, bromfietsen en 45 kilometer auto’s gelden. TeamAlert voert interventies uit gericht op het vergroten van de kennis bij jongeren over drugs en alcohol in het verkeer én het bereiken van de gewenste norm ten aanzien van alcohol en drugs in het verkeer. Hiervoor worden acties uitgevoerd op locatie, zoals festivals, en worden brede (online) communicatiekanalen gebruikt om zoveel mogelijk jongeren effectief te bereiken. 

Fietsverlichting

Wij vinden het gebruik van goede fietsverlichting erg belangrijk voor de verkeersveiligheid. Er zijn in 2016 in Nederland 189 fietsers in het verkeer omgekomen. Het gebruik van fietsverlichting kan hier het verschil maken tussen gezien worden en een aanrijding. Daarom stelt het Ministerie jaarlijks een budget beschikbaar voor onderzoek dat de campagne fietsverlichting zich kan verbeteren of het belang van goede fietsverlichting duidelijk maakt, en ook voor materialen waar de gemeenten en provincies hun campagne mee vorm kunnen geven.

Voorlichting

Om deze redenen is het van belang dat er voorlichting wordt gegeven onder de doelgroep. IenW verstrekt subsidie aan maatschappelijke partners die daarmee gerichte voorlichting en cursussen geven aan de belangrijkste risicogroepen. TeamAlert voert deze voorlichtingen uit over onder andere het gebruik van goede fietsverlichting, geen alcohol achter het stuur en diverse andere thema’s. Zo wordt ook het gebruik van een smartphone achter het stuur onder de aandacht gebracht.

Smartfuncties

Het gebruik van smartfuncties of de zogenoemde ‘rijtaakondersteunende systemen’ stimuleren wij en de overheid zeer. Hieronder vallen cruisecontrol, lane departure warning systemen en vermoeidheidsdetectie. Ook het gebruik van navigatie kan zorgen voor meer verkeersveiligheid, mits deze route voor het rijden goed is ingesteld en niet tussendoor wordt aangepast. Het ministerie zet zich in om ‘Veilig gebruik smartfuncties in het verkeer’ verder uit te rollen. Dit betekent dat er met de bestaande ondertekenaars vervolgsessies worden georganiseerd en nieuwe partijen worden geworven.  

In de toekomst zou het natuurlijk geweldig zijn als het aantal verkeersdoden teruggebracht kan worden naar 0. De eerste stappen hiervoor worden ondernomen. In het laatste plan voor verkeersveiligheid van de overheid streven zij er namelijk naar om in 2020 het aantal ernstige verkeerslachtoffers onder de 10.600 te brengen en het aantal verkeersdoden onder de 500 slachtoffers per jaar. TeamAlert blijft zich inzetten voor de verkeersveiligheid. Want samen gaan we voor de 0 verkeersdoden.

Delen gaat nooit vervelen