TeamAlert - Alcohol en Drugs - Wazig -
transparent.png

Rijden onder invloed tijdens feestdagen een probleem!

Tijdens het weekend voor Kerst en rondom de jaarwisseling stijgt het aantal verkeersongevallen waar alcohol een grote rol bij speelt. Ook rondom Sinterklaas en tijdens de Kerstdagen zelf is een duidelijke piek te zien in het aantal verkeersongevallen.

Voor verzekeraars en de politie is de feestmaand december een belangrijk moment om stil te staan bij de gevolgen van alcoholgebruik in het verkeer. Daarom is een analyse gemaakt van STAR in de zeven weekenden voor Kerst en de vier weekenden na Oud & Nieuw. Dit STAR-initiatief (Smart Traffic Accident Reporting) is van de politie, Verbond van Verzekeraars en verkeerskundig bureau VIA. Zij analyseerden verkeersongevallendata van 2014 tot en met 2016. De cijfers liegen er niet om: de politie en verzekeraars roepen iedereen die nog moet rijden tijdens de feestdagen op de drank te laten staan. Hiermee hopen wij dat de laatste paar dagen van het jaar voor iedereen een feest blijven.

Uitschieters
Tijdens de jaarwisseling is het aantal alcoholongevallen maar liefst 29% hoger dan in normale weekenden. Dat zijn ongeveer 45 meer ongevallen rondom Oud & Nieuw dan gewoonlijk. Op beide  dagen, dus Oud- en Nieuwjaarsdag, vallen zo’n 15 slachtoffers door alcohol en helaas zowel doden als ernstig gewonden. In het weekend van de Kerstdagen ligt het percentage wat betreft ongelukken met alcohol ook hoger. Met 21% meer ongevallen komt dit neer op 42 ongevallen en 13 slachtoffers.

Risicogroep
Uit de analyse blijkt dat de meeste ongevallen tijdens Oud & Nieuw tussen 04:00 en 09:00 uur in de vroege ochtend plaatsvinden. Opvallend daarbij is dat veel meer mannen hierbij betrokken zijn (81%), dan vrouwen (19%). Rondom Kerst is dit verschil iets kleiner, mannen (76%), tegenover vrouwen (24%), maar alsnog is het een groot verschil. De meeste ongevallen zijn dan eenzijdige aanrijdingen, zoals een aanrijding tegen een boom.

Gevaren
Rijden onder invloed is een gevaar voor jezelf en anderen. In veel gevallen leidt onder invloed rijden tot enkelvoudige ongevallen. De analyse van STAR is alleen gebaseerd op geregistreerde gevallen. In werkelijkheid is het aantal alcoholongevallen nog veel hoger. Juiste ongevalscijfers zijn cruciaal om de verkeersveiligheid te verbeteren. Onder andere kan Nederland op deze manier weer in de top 3 komen van de meest verkeersveilige landen (nu op plek negen van de wereldranglijst). Daarom roepen de initiatiefnemers op iedereen ongevallen te melden op MobielSchadeMelden.nl. Pas dan helpen we de verkeersveiligheid in Nederland te vergroten!

Delen gaat nooit vervelen