TeamAlert - Algemeen - Logo TA - Eigen licentie (1)

TeamAlert: Jongeren met Impact

TeamAlert zet zich al sinds het jaar 2000 in om het aantal jonge verkeersslachtoffers in Nederland terug te dringen. Sinds 2015 zetten we ons ook in op andere relevante maatschappelijke onderwerpen. En met succes! Afgelopen jaar hebben we onder andere in samenwerking met de Albert Heijn en de VU het project ‘De Gezonde Supermarktcoach’ ontwikkeld. In opdracht van de gemeente Utrecht doen we momenteel onderzoek naar de houding van jongeren tegenover het afsteken van (illegaal) vuurwerk en vernieling rondom de jaarwisseling.

Van verkeersveiligheidsorganisatie naar maatschappelijke jongerenorganisatie
TeamAlert is de afgelopen jaren gegroeid naar een organisatie die gedragsverandering teweeg brengt onder jongeren op verschillende maatschappelijke thema’s. Daarbij hoort ook een nieuwe slogan en een nieuw jasje. TeamAlert: jongeren met impact. De komende tijd zullen al onze uitingen er ook wat anders, maar vooral moderner en frisser uit gaan zien. Met als hoogtepunt een nieuwe website in het voorjaar van 2017.

Veiliger, gezonder en gelukkiger
Ons werk op het gebied van verkeersveiligheid heeft effect, we weten hoe we jongeren moeten bereiken en hoe we met ze kunnen communiceren. Daarom is het een logische stap dat wij onze ervaring en bewezen gedragsprincipes ook inzetten voor andere maatschappelijke thema’s. Allemaal met als doel jongeren veiliger, gezonder en gelukkiger door het leven te laten gaan. Sinds 2015 hebben we diverse projecten ontwikkeld en uitgevoerd op de thema’s verkeersveiligheid, gezonde leefstijl en slimmer met geldzaken.

Meer informatie
Meer informatie over de nieuwe thema’s van TeamAlert, bovenstaande projecten en/of de mogelijkheden op dit gebied? Neem dan contact op met Eva Schreuder via bovenstaande gegevens. 

 

Delen gaat nooit vervelen