TeamAlert-projecten behalen maximale score bij CROW

Twee projecten van TeamAlert, Go MONO en MISSIE 3014, hebben bij een beoordeling van kennisinstituut CROW de maximale score van vijftig sterren behaald.

TeamAlert laat alle nieuw ontwikkelde projecten op het gebied van verkeerseducatie testen door het CROW, het kennisinstituut voor onder meer infrastructuur en verkeersveiligheid. Tijdens deze toetsing controleert het CROW of een project goed in elkaar zit en goed is ontwikkeld. Er wordt gekeken naar bijvoorbeeld de inhoud en vormgeving, de handleiding en draaiboek en de procesevaluatie van een project. In totaal kijkt het CROW naar tien punten, die een beoordeling krijgen van één tot en met vijf sterren. Zowel Go MONO en MISSIE 3014 zijn onlangs door het CROW beoordeeld.

Projecten uitgelegd

Go MONO is een voorlichtingsproject waar voorlichtingsmedewerkers jongeren aanspreken en in gesprek gaan over smartphonegebruik in het verkeer. Het doel van Go MONO is het gebruik van smartphones onder fietsers terug te dringen, waardoor zij veilig deelnemen aan het verkeer. MISSIE 3014 is een online project waarbij de leerlingen via een link individueel een online project doorlopen. Het doel van MISSIE 3014 is om veilig fietsgedrag bij jongeren (12 tot en met 15 jaar) te stimuleren. MISSIE 3014 richt zich daarom op het voorkomen van fietsen zonder werkende fietsverlichting, door rood fietsen en mobielgebruik op de fiets.

Maximale score

Zowel Go MONO als MISSIE 3014 scoren op alle punten de maximum score van vijf sterren, in totaal vijftig sterren. Het CROW schrijft bijvoorbeeld dat de keuzes voor de doelgroep voor beide projecten goed door TeamAlert worden beargumenteerd, ook sluit MISSIE 3014 goed aan bij de eigen ervaringen van de jongeren en stimuleert Go MONO de actieve betrokkenheid van de jongeren bij het project.

TeamAlert is erg blij met de beoordeling van het CROW voor Go MONO en MISSIE 3014. Het laat zien dat de organisatie hoogwaardige projecten kan neerzetten, die zich richten op verkeerseducatie. Met deze projecten heeft TeamAlert impact op de kwetsbare groep, die jongeren als verkeersdeelnemer zijn.

Delen is fijn!