Kabinet.jpg

Verkeersveiligheid een nationale prioriteit in regeerakkoord

TeamAlert is blij dat het kabinet de ambitie heeft uitgesproken om het aantal verkeersslachtoffers omlaag te brengen en het gezamenlijke manifest 'Verkeersveiligheid: een nationale prioriteit' omarmt en ondersteunt. Het kabinet kiest daarmee voor een pakket aan maatregelen in plaats van individuele maatregelen. Bovendien omarmt het nieuwe kabinet hiermee de samenwerking met alle betrokken partners bij het manifest.  

Het nieuwe regeerakkoord zegt het volgende over verkeersveiligheid:

  • Het aantal verkeersdoden en gewonden neemt de laatste jaren toe, onder meer onder kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers en voetgangers. Het aantal slachtoffers moet omlaag. 
  • Samen met (branche)organisaties, provincies, gemeenten en handhavende instanties zetten we ons in voor de realisatie van het manifest 'Verkeersveiligheid: een nationale prioriteit'. 
  • We investeren samen met de provincies in veilige weginrichting, met name bij N-wegen. Daarnaast zetten we in op beïnvloeding van verkeersgedrag, slimme handhaving en wordt de registratie van de oorzaken van verkeersongelukken verbeterd.
  • Daar waar verlichting op de snelwegen bijdraagt aan verhoging van de verkeersveiligheid gaat deze 's avonds en 's nachts weer aan.
  • Notoire verkeersovertreders worden harder aangepakt. Het boetesysteem wordt gewijzigd, zodat voor overtredingen met veel gevaarzetting of herhaalde overtredingen de boetes worden verhoogd en de boetes voor kleine overtredingen kunnen worden verlaagd.
Delen gaat nooit vervelen