TeamAlert - Alcohol en Drugs - Wazig -

Vrij spel voor rijden onder invloed van drugs

Mensen met drugs op in het verkeer hoeven zich nauwelijks meer zorgen te maken over controles door de politie. Dat schrijft de portefeuillehouder Infrastructuur Miriam Barendse op het interne communicatiekanaal Intranet van de politie. De pakkans is aanzienlijk kleiner geworden, nu de politie alleen bloed test bij ernstige gevallen en vermoedens van het gebruik van meerdere verdovende middelen.

Gebrek aan capaciteit
Aanleiding voor het aan banden leggen van de controles is een gebrek aan capaciteit bij het NFI om de bloedmonsters te analyseren. Het NFI doet nu maximaal 133 bloedonderzoeken per maand, terwijl in de afgelopen maanden ruim twee keer zoveel bloedtesten naar het instituut zijn gestuurd. De politie, zo staat in het memo, scherpt nu per direct de criteria aan voor het aanvragen van de bloedtesten. Er wordt alleen bloedonderzoek gedaan bij ernstige verkeersongevallen met ernstig gewonden of doden en waarbij de bestuurder vermoedelijk onder invloed is van drugs. Ook als een speekseltest uitwijst dat de bestuurder meerdere soorten drugs heeft gebruikt, mag een bloedtest worden afgenomen.

Kansrijk middel
TeamAlert betreurt de stand van zaken. ‘133 bloedonderzoeken per maand is een druppel op een gloeiende plaat. We vinden het ontzettend zonde dat dit gebeurt,’ aldus Lieke Kreuzberg gedragsontwerper & onderzoeker TeamAlert. ‘Sinds de invoering van de speekseltest zijn we hierover al in gesprek met jongeren. Wat zijn hun motieven en overwegingen om onder invloed van drugs te rijden? De jongeren geven bij ons aan dat de speekseltest verandering zou kunnen brengen in hun gedrag, mits deze vaak en random wordt ingezet. Het is dus in de basis een heel kansrijk middel! Eeuwig zonde om zoiets in de kast te laten liggen. Jongeren wachten niet met rijden onder invloed tot de NFI hun zaakjes op orde heeft. Integendeel, dit geeft jongeren het gevoel dat ze onaantastbaar zijn. Een zeer risicovolle en zorgelijke situatie’. TeamAlert zet zich met haar projecten in om jongeren de bewuste keuze te laten maken voor een veilige terugrit. Preventie werkt naar onze mening het beste als deze hand in hand gaat met handhaving. We hopen daarom dat dit zich snel oplost, zodat de boodschap naar jongeren duidelijk gesteld én nageleefd kan worden: rijdt drank en drugsvrij.’

Bron: Telegraaf.nl

Als de speekseltest als standaard routine wordt ingezet, dan hou ik daar rekening mee in mijn overweging om onder invloed deel te nemen aan het verkeer.
Man 20, WO
Delen gaat nooit vervelen