TeamAlert - Veiligheid op straat - Vuurwerk - (2)

Persbericht - Vuurwerkdebat tussen buurtbewoners en scholieren

UTRECHT – Honderdtachtig scholieren van het Academie Tien gaan in debat met wijkbewoners, hulpverleners en de gemeente over vuurwerk op donderdag 6 december. De deelnemers debatteren over het belang van vuurwerk,  vuurwerkoverlast en hoe je ervoor zorgt dat iedereen een prettige jaarwisseling heeft.  

“Vanaf september komen de eerste vuurwerkoverlastmeldingen al binnen”, zegt burgemeester Jan van Zanen. Daarom heeft de gemeente in de aanpak en de voorbereiding voor de jaarwisseling veel aandacht voor het betrekken van jongeren. Er worden vuurwerklessen op basisscholen gegeven,  jongeren worden via social media benaderd en gevraagd mee te helpen bij activiteiten rondom de jaarwisseling. Dit jaar heeft gemeente Utrecht jongerenorganisatie TeamAlert gevraagd om op middelbare scholen in Utrecht vuurwerkdebatten te organiseren.

Tijdens deze debatten gaan verschillende groepen vanuit hun eigen perspectief met elkaar in discussie over wat er wel en niet hoort tijdens de jaarwisseling. Sommige deelnemers zullen bijvoorbeeld pleiten voor het afsteken van vuurwerk, terwijl andere deelnemers de overlast en de schade van vuurwerk willen benadrukken. Jongeren krijgen door middel van dit debat inzicht in de ervaringen van anderen.

Het doel van de debatten is om een sociale norm te creëren op het gebied van vuurwerk. Hoe kan er toch vuurwerk worden afgestoken worden, zonder dat er veel schade is en overlast voor de wijk? Het debat is erop gericht jongeren inzicht te geven in de meningen van andere personen in de sociale omgeving waarin zij vuurwerk afsteken. Zodat er uiteindelijk een veilige en plezierige jaarwisseling is voor iedereen. Donderdag vindt het eerste debat plaats en op 13 december het tweede debat op het Gerrit Rietveld College.

Delen gaat nooit vervelen