TeamAlert - Alcohol en Drugs - Hagelslag -

Hoe motiveer je jongeren geen drugs te gebruiken in het verkeer?

In 2013 onderzochten Houwing en Hagenzieker dat naar schatting 10 tot 50% van de verkeersongevallen te wijten is aan deelname onder invloed van verdovende middelen. Gecombineerd drugsgebruik, of alcohol in combinatie met drugs kan de kans op een ernstig ongeval maar liefst 200 keer vergroten. Nelis en Van Sark (2009) concluderen in onderzoek dat jongeren een grote risicodoelgroep zijn. Drugsgebruik is typisch iets waarbij jongeren zich sterk laten leiden door emoties en impulsief gedrag. Ze willen vooral experimenteren en direct genot, zijn gevoelig voor de druk van leeftijdsgenoten en denken niet aan de risico’s voor hun gezondheid of aan het gevaar. Daarnaast blijkt uit recent onderzoek (Van Laar & Van Gestel, 2018) dat bepaalde drugssoorten onder jongeren vanaf 18 jaar licht zijn toegenomen. De geluiden dat er meer drugs wordt gebruikt onder jongeren krijgt TeamAlert ook terug van haar voorlichtingsmedewerkers die wekelijks met jongeren in gesprek gaan over het onderwerp.

TeamAlert heeft met de uitkomsten van het rapport kunnen achterhalen welke determinanten er ten grondslag liggen, aan het drugsgebruik in het verkeer van deze jongeren. Hiermee heeft TeamAlert een antwoord kunnen vinden op de vraag ‘Hoe kan TeamAlert jongeren motiveren geen drugs te gebruiken in het verkeer.’ 

Neem voor meer informatie over het gehele onderzoek contact met ons op. 

Onderzoek Hoe motiveer je jongeren geen drugs te gebruiken in het verkeer
Delen gaat nooit vervelen