TeamAlert - Alcohol en Drugs - Bob nieuwsbericht -

Jongeren en alcohol in het verkeer, deel 1

Bekend is dat rijden onder invloed van alcohol van invloed is op de verkeersveiligheid. Naast dat alcohol de kans op een ongeluk versterkt, kan alcohol ook effect hebben op het letsel. Dit komt omdat alcohol het bloed dermate verdunt waardoor het bloedverlies bij letsel vergroot. Beginnende bestuurders zijn met name dader en slachtoffer. Onderzoek toont aan dat beginnende bestuurders (18 tot en met 24 jaar) relatief vaker betrokken zijn bij alcoholongevallen dan meer ervaren bestuurders.

Er is al veel onderzoek gedaan wat rijden onder invloed van alcohol probeert te voorspellen. Deze onderzoeken richten zich met name op de demografische variabelen (leeftijd, geslacht en woonplaats) en persoonlijke factoren (aanleg tot baldadigheid). Dit soort onderzoek geeft rijke informatie over deze jonge mannelijke bestuurders. Helaas ontbreken verdiepende inzichten over de motieven om onder invloed van alcohol deel te nemen aan het verkeer. Op basis van deze motieven kunnen bijvoorbeeld preventieve programma’s effectiever en strategischer worden ingericht. Om deze reden heeft TeamAlert onderzoek gedaan naar de motieven van jonge mannelijke bestuurders die onder invloed van alcohol deelnemen aan het verkeer. 

Doelgroepanalyse Alcoholgebruik in het verkeer door jonge mannelijke bestuurders