iStock - fiets 3.jpg

Jongeren en corona in het verkeer

TeamAlert, de Fietsersbond, ANWB en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat deden onderzoek naar het draagvlak onder verkeersdeelnemers van maatregelen om de anderhalve meter afstand in het verkeer te handhaven. Dit onderzoek beantwoordt de volgende onderzoeksvraag: in hoeverre is er draagvlak voor de verkeersmaatregelen die er voor zorgen dat verkeersdeelnemers anderhalve meter afstand kunnen houden in het verkeer?

Download Rapportage anderhalve meter afstand in het verkeer