Coronavirus.jpeg

Jongeren en de coronacrisis

Het uitbreken en de verspreiding van het coronavirus in de wereld houdt iedereen in Nederland bezig. De maatregelen die de overheid neemt om de verspreiding tegen te gaan, raakt iedere Nederlander, zo ook jongeren.

In een enquête, uitgezet door TeamAlert onder jongeren van 12 tot en met 24 jaar, komt naar voren dat ruim zeven op de tien van de 462 ondervraagde jongeren zich zorgen maken om de crisis. Sommige jongeren geven aan zich ‘down’ te voelen door het virus en de gevolgen die het heeft op Nederland.

Download Resultaten onderzoek jongeren en coronacrisis