Istock - lachgas.jpg

Jongeren en het lachgasverbod

Zijn jongeren voor of tegen een verbod of lachgas? En wat vinden jongeren van lachgas; onschuldig of gevaarlijk?

TeamAlert heeft een enquête uitgezet onder 413 jongeren in de leeftijd tussen 16 t/m 24 jaar over het gebruik van lachgas. De vragen uit de enquête gaan in op verschillende aspecten van lachgasgebruik. Onder andere de frequentie van het gebruik tot de plaats waar jongeren het gebruiken, de motieven om het te gebruiken en hun mening over een verbod op lachgas. De enquête is verspreid via het jongerenpanel van Stichting TeamAlert, Facebook en Instagram.

Onderzoek Verbod lachgas