Istock - lachgas.jpg

Jongeren en lachgas in het verkeer

Stichting TeamAlert heeft in samenwerking met de NOS een enquête uitgezet onder jongeren van 18 tot 24 jaar over het gebruik van lachgas (in de auto). De vragen uit de enquête gaan in op de sociale context van het lachgasgebruik in de auto, de rol van de gebruiker (passagier versus bestuurder), het moment van gebruik rondom de autorit, de motieven van de jongeren om te gebruiken en hun mening over rijden onder invloed van lachgas. De enquête is verspreid via het jongerenpanel van Stichting TeamAlert, Facebook en Instagram.  

Meer weten? Mail dan naar tom@teamalert.nl

Enquête Lachgas in de auto