Istock - lachgas.jpg

Jongeren en lachgas in het verkeer

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzocht TeamAlert waarom jongeren lachgas gebruiken in het verkeer. Door middel van een kwalitatief onderzoek werd antwoord gegeven op de vraag: “Welke motieven hebben jongeren om lachgas te gebruiken in het verkeer en wat kan jongeren helpen dit niet meer te doen?"

Download Rapportage onderzoek lachgas in het verkeer