e-bike

Jongeren en nieuwe vervoersmiddelen

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat deed TeamAlert onderzoek naar de houding van jongeren ten opzichte van nieuwe vervoersmiddelen. Onder nieuwe vervoersmiddelen worden onder meer de elektrische fiets en elektrische step bedoeld. Omdat jongeren die gebruikmaken van deze vervoersmiddelen zich in een kwetsbare positie bevinden, is het van belang om op de hoogte te zijn in hoeverre zij deze vervoersmiddelen gebruiken en hoe dit zich mogelijk gaat ontwikkelen. 

Door middel van een kwantitatief onderzoek onder 549 jongeren, is er antwoord gegeven op de volgende vraag: in hoeverre gebruiken jongeren nieuwe vervoersmiddelen en wat is hun houding ten opzichte van en motivatie voor het gebruik van deze vervoersmiddelen? 

Download Onderzoek jongeren en nieuwe vervoersmiddelen