Pixabay - drugs glitters.jpg

Jongeren en wachttijden XTC in het verkeer

Stichting TeamAlert heeft een enquête uitgezet onder 1460 jongeren van 18 tot en met 24 jaar die weleens XTC gebruiken. De vragen uit de enquête gaan in op hoelang jongeren wachten met autorijden na XTC gebruik, hoelang ze denken te moeten wachten om weer veilig te kunnen rijden, hoe ze weten dat het weer veilig is om te rijden en na hoelang het wettelijk weer toegestaan is om te rijden. Met behulp van de resultaten heeft TeamAlert inzicht in de kennis van jongeren omtrent autorijden na XTC gebruik. De enquête is verspreid via het jongerenpanel van Stichting TeamAlert en via Facebook en Instagram.   

Onderzoek Xtc in het verkeer