TeamAlert - Afleiding - FietsAlert 1.jpg- Eigen licentie

Implementatie-intentie zorgt voor terugdringen smartphonegebruik op de fiets

Uit onderzoek van TeamAlert naar het gedragsmechanisme implementatie-intentie is gebleken dat dit – in elk geval op de korte termijn – effectief voor (gedrags)verandering zorgt. De vorm van deze voornemens maakt daarin weinig verschil: zowel het ‘zelf bedenken van een goed voornemen' én 'de vorm van dit voornemen’ als het bedenken van ‘een goed voornemen dat voldoet aan de eisen voor een implementatie-intentie’ hebben effect op het gedrag van jongeren met betrekking tot het gebruik van de smartphone op de fiets.

Het enige verschil dat hierbij vermeld moet worden, is het feit dat het formuleren van implementatie-intenties meer effectief is als het aankomt op de houding van jongeren ten aanzien van smartphonegebruik op de fiets. Het gaat hierbij om resultaten op de korte termijn; door de lage(re) respons op de derde meting kan niet vastgesteld worden of er op de lange(re) termijn wel verschillen zijn tussen het effect van het formuleren van implementatie-intenties of goede voornemens.

Uit verschillende (andere) onderzoeken blijkt echter dat de kracht van het formuleren van implementatie-intenties in vergelijking met het formuleren van goede voornemens juist ligt bij de lange termijneffecten van deze methode. Vervolgonderzoek zal dit dan ook moeten uitwijzen.

Onderzoek implementatie-intentie

Waarom?
TeamAlert!

Voor en door jongeren

Positieve gedragsverandering

Projecten van A tot Z geregeld

Delen gaat nooit vervelen