TeamAlert - Algemeen - Project - Eigen licentie (22)

Segmentatieonderzoek jongerendoelgroep

TeamAlert heeft de afgelopen jaren veel ervaring en kennis over de jongerendoelgroep opgebouwd. Om in de toekomst subgroepen met nog meer impact te kunnen ‘bereiken’ is bij TeamAlert de wens voor een segmentatieonderzoek ontstaan. Een segmentering op basis van houding, gedrag en drijfveren, dat ook thema overstijgend kan worden ingezet, moet hiervan het resultaat zijn.

TeamAlert heeft laten onderzoeken bij wat voor gedrag, houding en drijfveren jongeren risico’s nemen. Hieruit zijn zes verschillende soorten persona’s (typen jongeren) gekomen. Om tot deze segmentering te komen heeft marktonderzoeksbureau MWM2 een gecombineerd onderzoekstraject uitgevoerd, bestaande uit een kwalitatief en kwantitatief onderzoek. 

Waarom?
TeamAlert!

Voor en door jongeren

Positieve gedragsverandering

Projecten van A tot Z geregeld

Delen gaat nooit vervelen
Onderzoek Doelgroepsegmentatie