User Experience-onderzoek FietsFix

User experience-onderzoek FietsFix wijst uit: jongeren beoordelen project met 8.6

Dit najaar heeft TeamAlert een User Experience-onderzoek uitgevoerd naar het voorlichtingsproject FietsFix, om zo in kaart te brengen hoe jongeren het project en de uitvoeringsmedewerkers beoordelen. Opvallend was in elk geval dat geen enkele jongere het project een onvoldoende gaf: 5% noteerde een 6 tegenover 26,8% dat het project met een 10 beoordeelde. De gemiddelde beoordeling lag daarmee met een 8.6 een stuk hoger dan de 7.8 die in 2016 gegeven werd.

Daarnaast was de gemiddelde waardering voor de uitvoeringsmedewerkers uitstekend: jongeren beoordelen hen met een 9.0, tegenover een 7.8 in 2016. Ook is er gevraagd of de jongeren van plan zijn om hun gedrag te veranderen na hun deelname aan het project FietsFix. Hierbij gaf 15,6% aan dit wel van plan te zijn, terwijl 42,8% zei het ‘een beetje’ te gaan doen. Het restant van de jongeren verwachtte haar gedrag niet te gaan veranderen. Daarentegen zei 79,1% van de jongeren (een beetje) door het project aan het denken te zijn gezet over hun rol in het verkeer. Bij deze vraag was, in tegenstelling tot vorig jaar, net als bij de vorige vraag geen ruimte voor een aanvullende motivatie.

Door dieper in te zoomen op de gegeven antwoorden wordt duidelijk dat 47,3% van de jongeren het hoofddoel van het project Fietsfix doorheeft. 18,6% van de ondervraagden denkt echter dat het doel enkel is dat jongeren meer kennis op laten doen over het maken van hun fiets. Positiever is het percentage jongeren dat aangeeft het project aan te zullen raden aan hun vrienden. Zo kiest 53,5% van hen voor de meest positieve/enthousiaste smiley, terwijl 39,5% voor de tweede enthousiaste smiley kiest. Slechts twee leerlingen kozen ervoor om de verdrietige smiley te omcirkelen. Zij gaven daarbij overigens geen motivatie.

 

Meer informatie?

Download hier het onderzoek

WAAROM
TEAMALERT?!

Voor en door jongeren

Positieve gedragsverandering

Projecten van A tot Z geregeld